KOSTKY pro děti

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

 • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
 • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
 • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
 • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
 • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
 • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
 • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
 • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Cíle:

 • Podporovat u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dát jim příležitost kreativně se vyjadřovat.
 • Poskytovat žákům vzdělání formou zábavy při objevování základů strojírenství a architektury.
 • Pomáhat žákům pochopit, že věda, stavitelství a strojní obory mohou být jednou náplní jejich studia či pracovní kariéry.
 • Rozvíjí sociální a citové dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu.
 • Práce na dokončování projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí.

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Lektorka: Daniela Čermáková

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.

 

Lektorka: Mirka Slámová (Řevnice)

Mgr. Mirka SlámováVzdělání: Jsem lektorkou zdravého životního stylu, moje kurzy jsou zaměřené na pohyb, zdravou stravu a dobré životní návyky - dobrozvyky. Jsem poradkyně firmy Green Ways a pracuji se zelenými potravinami - ječmenem a chlorellou, které jsou pro mě nejen zdravou stravou, ale i smysluplnou prací. Mám ráda život, baví mě moje práce a lidé kolem mě. Ráda inspiruji lidi v tom, aby šli za svým snem, to považuji za svoje poslání.

 

Lektorka: Ivana Sedloňová (Dobřichovice, Chuchle)

Vzdělání: informace brzy doplníme.

Kdy:

KOSTKY PRO DĚTI (Bricks4kidz), Robotika (WeDo)

Pondělí: 13.15-14.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Ořech        od 2.10.
Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy   od 2.10.
Pondělí: 14.45-15.45 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Slivenec   od 2.10.
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Rudná   od 2.10.
Pondělí: 16.00-17.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řeporyje   od 2.10.
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Lipence   od 9.10.
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice   od 3.10.
Úterý: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Beroun-závodí   od 3.10.
Úterý: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice   od 3.10.
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice   od 26.9.
Úterý: 15.30-16.30 předškoláci MŠ Hlásek, Hlásná Třebaň   od 3.10.
Středa: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) 2. ZŠ Beroun Preislerova   od 4.10.
Středa: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) RC Chuchle   od 4.10.
Středa: 15.00-16.30 2.-6. třída, Robotika RC Chuchle   od 4.10.
Středa: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Radotín   od 4.10.
Čtvrtek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory   od 5.10.
Čtvrtek: 14.15-15.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost   od 5.10.
Čtvrtek: 15.30-17.00 2.-6. třída, Robotika DoDO, Společenská místnost   od 5.10.
Čtvrtek: 15.30-16.30 předškoláci MŠ Bambinárium, Řevnice   od 5.10.
Pátek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Líšnice   od 6.10.
Pátek: 15.00-16.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn   od 6.10.

Nástup možný i v průběhu roku. Pokud kroužek ještě neznáte, přijďte se podívat na hodinu.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 lekce týdně 60 min 1.500 Kč (včetně potřebných materiálů)
1 lekce týdně 90 min ROBOTIKA 2.500 Kč (včetně potřebného vybavení)

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Mgr. Renáta Bartoníčková+420 770 105 175
+420 731 488 774
info@dobrichovickydomek.cz