KOSTKY pro děti

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

 • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
 • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
 • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
 • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
 • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
 • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
 • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
 • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Cíle:

 • Podporovat u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dát jim příležitost kreativně se vyjadřovat.
 • Poskytovat žákům vzdělání formou zábavy při objevování základů strojírenství a architektury.
 • Pomáhat žákům pochopit, že věda, stavitelství a strojní obory mohou být jednou náplní jejich studia či pracovní kariéry.
 • Rozvíjí sociální a citové dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu.
 • Práce na dokončování projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí.

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Lektorka: Daniela Čermáková

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.
 

Lektorka: Kamila Vondráčková

Vzdělání: Již čtvrtým rokem studuje na Přírodovědeckého fakultě Univerzity Karlovy, obor Ekologická a evoluční biologie. Zároveň studuje obor Archeologie pravěku a středověku na FF UK. Práce s dětmi ji velmi baví. V minulých letech pomáhala organizovat tenisová soustředění (pro děti 5-14 let) a zároveň během roku vedla tréninky. V létě pracuje jako lektorka na příměstských táborech. Její největšími zálibami jsou cestování a sport. V minulosti se např. zůčastnila dobrovolnických projektů v Itálii a v budoucnu by ráda studovala v zahraničí.

 

Lektorka: Mirka Slámová (Řevnice)

Mgr. Mirka SlámováVzdělání: Jsem lektorkou zdravého životního stylu, moje kurzy jsou zaměřené na pohyb, zdravou stravu a dobré životní návyky - dobrozvyky. Jsem poradkyně firmy Green Ways a pracuji se zelenými potravinami - ječmenem a chlorellou, které jsou pro mě nejen zdravou stravou, ale i smysluplnou prací. Mám ráda život, baví mě moje práce a lidé kolem mě. Ráda inspiruji lidi v tom, aby šli za svým snem, to považuji za svoje poslání.

 

Lektorka: Ivana Sedloňová (Dobřichovice, Chuchle)

Vzdělání: informace brzy doplníme.

Lektorka: Dr. Radka Alexy

Dr. Radka AlexyVzdělání: Vysoká škola IHI v Zittau, Německo (obor technika životního prostředí a toxikologie), doktorské studium na univerzitní klinice ve Freiburgu i. Br., Německo (výzkum antibiotik a vývoj rezistencí),  4 roky zástupce vedoucího oddělení pro aplikovaný výzkum na univerzitní klinice ve Freiburgu (výuka na universitě ve Freiburgu, výzkumná činnost, publikování), půlroční stáž na universitě Toronto, Kanada, od 2007 vedoucí odd. QA/RA ve farmaceutické firmě Interpharma Praha, a.s., momentálně aktivní v oblastni organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé (ředitelka SVČ Dobřichovický domek).

Kdy:

KOSTKY PRO DĚTI (Bricks4kidz), Robotika (WeDo)

Pondělí: 13.15-14.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Ořech        od 2.10.
Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy   od 2.10.
Pondělí: 14.45-15.45 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Slivenec   od 2.10.
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Rudná   od 2.10.
Pondělí: 16.00-17.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řeporyje   od 2.10.
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Lipence   od 9.10.
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice   od 3.10.
Úterý: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Beroun-závodí   od 3.10.
Úterý: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice   od 3.10.
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice   od 26.9.
Úterý: 15.30-16.30 předškoláci MŠ Hlásek, Hlásná Třebaň   od 3.10.
Středa: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) 2. ZŠ Beroun Preislerova   od 4.10.
Středa: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) RC Chuchle   od 4.10.
Středa: 15.00-16.30 2.-6. třída, Robotika RC Chuchle   od 4.10.
Středa: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Radotín   od 4.10.
Čtvrtek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory   od 5.10.
Čtvrtek: 14.15-15.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost   od 5.10.
Čtvrtek: 15.30-17.00 2.-6. třída, Robotika DoDO, Společenská místnost   od 5.10.
Čtvrtek: 15.30-16.30 předškoláci MŠ Bambinárium, Řevnice   od 5.10.
Pátek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Líšnice   od 6.10.
Pátek: 15.00-16.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn   od 6.10.

Nástup možný i v průběhu roku. Pokud kroužek ještě neznáte, přijďte se podívat na hodinu.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 lekce týdně 60 min 1.500 Kč (včetně potřebných materiálů)
1 lekce týdně 90 min ROBOTIKA 2.500 Kč (včetně potřebného vybavení)

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz