KOSTKY PRO DĚTI

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®

 

Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se)We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

  • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
  • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
  • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
  • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
  • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
  • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
  • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Kdy Bricks4Kidz LEGO technic: 

Pondělí 13:00-14:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory od  K. Šínová 
Pondělí 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy  od   
Pondělí 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Slivenec od   
Pondělí 14:30-15:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn od   
Pondělí 15:00-16:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice od  K. Paloušová
Pondělí 16:00-17:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice  od  K. Paloušová
Pondělí 15:30-16:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řeporyje od  
Úterý 13:40-14:40 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Lipence od  M. Vondráčková
Úterý 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice od   
Úterý 14:30-15:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Hlásek - Hlásná Třebaň od  P. Vlasák
Úterý  15:00-16:00 předškoláci  MŠ Jeden strom Černošice od I. Behenská
Úterý 16:00-17:00 předškoláci  MŠ Jeden strom Černošice od I. Behenská
Úterý 15:30-16:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice od M. Vondráčková
Úterý 15:45-16:45 předškoláci MŠ Bambinárium - Řevnice od  A. Stehlíková
Středa 13:30-14:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) 2. ZŠ Beroun Preislerova od  K. Zakar
Středa 13:30-14:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Zadní Třebaň od   
Středa 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) Chuchle od   
Středa 14:00-15:00 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Radotín od  I. Abramovičová
Středa 15:00-16:00 předškoláci MŠ Jeden Strom Černošice od  I. Behenská
Čtvrtek 13:00-14:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost od  I. Sedloňová 
Čtvrtek 15:00-16:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Rudná  od  K. Zvědělíková 
           

 

Kdy Bricks4Kidz ROBOTIKA LEGO WeDo:

Úterý 15:30-16:30 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost od  I. Sedloňová 
Středa 15:00-16:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Radotín  od  I. Abramovičová  

 

Kdy ROBOTIKA LEGO Mindstorms EV3:

Úterý 16:30-18:00 děti cca 9-13 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost od  I. Sedloňová 
Čtvrtek 14:30-16:00 děti cca 9-13 let (ZŠ) ZŠ Radotín  od  I. Sedloňová  

 

Cena:

1 lekce týdně 60 min B4K 1.500 Kč 15 lekcí
1 lekce týdně 60 min B4K WeDo 2.000 Kč (včetně potřebných materiálů) 15 lekcí
1 lekce týdně 90 min B4K Mindstorm EV3 2.500 Kč (včetně potřebného vybavení) 15 lekcí

 
 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz