KOSTKY PRO DĚTI 2022/2023

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se)We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

  • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
  • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
  • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
  • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
  • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
  • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
  • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Bricks4Kidz LEGO Technic

Kontakt: Ivana Sedloňová, telefon: +420 774 412 495, email: sedlonova@svcdodo.cz

Kdy a kde:

 

Cena:

1 lekce týdně 60 min B4K 1.650 Kč 15 lekcí
1 lekce týdně 60 min B4K WeDo 2.100 Kč (včetně potřebných materiálů) 15 lekcí
1 lekce týdně 90 min B4K Mindstorm EV3 2.550 Kč (včetně potřebného vybavení) 15 lekcí

 
LEKTOŘI:
Lucie Oravská            tel.: +420 737 413 914
Ondřej Balek              tel.: +420 730 858 119
Marie Bílá                   tel.: +420 603 528 868
Pavlína Dudová          tel.: +420 602 949 984
Ivana Abramovičová   tel.: +420 722 053 805
Ingrid Behenská         tel.: +420 603 457 589
Andrea Stehlíková      tel.: +420 731 006 083
Kamila Zvědělíková    tel.: +420 724 528 964
 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz