KOSTKY pro děti

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

 • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
 • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
 • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
 • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
 • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
 • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
 • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
 • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.

Cíle:

 • Podporovat u dětí schopnost řešit problémy, rozvíjet jejich smysl pro poznávání mechanického fungování modelů a dát jim příležitost kreativně se vyjadřovat.
 • Poskytovat žákům vzdělání formou zábavy při objevování základů strojírenství a architektury.
 • Pomáhat žákům pochopit, že věda, stavitelství a strojní obory mohou být jednou náplní jejich studia či pracovní kariéry.
 • Rozvíjí sociální a citové dovednosti, např. trpělivost, skupinovou kooperaci a komunikaci během práce na projektu.
 • Práce na dokončování projektu rozvíjí cílenou vytrvalost dětí a učí je sebevědomí.

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Lektorka: Daniela Čermáková

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.
 

Lektorka: Ivana Sedloňová

 

Lektorka: Dr. Radka Alexy

Dr. Radka AlexyVzdělání: Vysoká škola IHI v Zittau, Německo (obor technika životního prostředí a toxikologie), doktorské studium na univerzitní klinice ve Freiburgu i. Br., Německo (výzkum antibiotik a vývoj rezistencí),  4 roky zástupce vedoucího oddělení pro aplikovaný výzkum na univerzitní klinice ve Freiburgu (výuka na universitě ve Freiburgu, výzkumná činnost, publikování), půlroční stáž na universitě Toronto, Kanada, od 2007 vedoucí odd. QA/RA ve farmaceutické firmě Interpharma Praha, a.s., momentálně aktivní v oblastni organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé (ředitelka SVČ Dobřichovický domek).

Kdy:

Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy od 1.10. K. Šestáková
Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Slivenec od 1.10. D. Čermáková
Pondělí: 15.45-16.45 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn od 24.9. D. Hanzelková
Pondělí: 15.00-16.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice od 1.10. K. Paloušová
Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Rudná Masarykova od 1.10. A. Stehlíková
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řeporyje od 1.10. D. Čermáková
Úterý: 13.15-14.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Líšnice od 2.10. K. Šestáková
Úterý: 13.40-14.40 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Lipence od 2.10. M. Vondráčková
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice od 2.10. D. Virágová
Úterý: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Hlásek - Hlásná Třebaň od 2.10. P.Vlasák
Úterý: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Beroun - Závodí od 2.10. K. Zakar
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice od 2.10. M. Vondráčková
Úterý: 15.45-16.45 předškoláci MŠ Bambinárium - Řevnice od 2.10. A. Stehlíková
Středa: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) 2. ZŠ Beroun Preislerova od 3.10. K. Zakar
Středa: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) RC Chuchle od 3.10. I. Sedloňová
Středa: 15.00-16.00 2.-4. třída,
B4K WeDo
RC Chuchle od 3.10. A. Stehlíková
Středa: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Radotín od 3.10. I. Abramovičová
Čtvrtek: 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory od 4.10. J. Procházková
Čtvrtek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Čtvrtek: 15.00-16.00 2.-6. třída,
B4K WeDo
DoDO, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Čtvrtek: 16.00-17.30 9-13 let,
B4K Mindstorm EV3
DoDO, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Pátek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Zadní Třebaň od 21.9. D. Hanzelková

Cena:

1 lekce týdně 60 min B4K 1.500 Kč 15 lekcí
1 lekce týdně 60 min B4K WeDo 2.000 Kč (včetně potřebných materiálů) 15 lekcí
1 lekce týdně 90 min B4K Mindstorm EV3 2.500 Kč (včetně potřebného vybavení) 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz