Klub FIE

Přidělení grantu EU nám umožnilo otevřít zdarma kurz FIE pro děti z 2. – 3. tříd. Děti mají možnost naučit se základům badatelských dovedností nutných v přírodovědných i společenskovědních oborech – nejdřív myslet až pak jednat, pracovat s informacemi, vytvářet hypotézy a měnit strategie, udržovat nejen ve věcech, ale i v myšlenkách jistý řád. Děti se tak učí principům duševní práce.

Kurz FIE je velmi výhodný i pro děti, u kterých se v tomto věku objevily nějaké obtíže ve škole – matematika, čtení, porucha pozornosti. Efekt práce s FIE má sklon se zvyšovat časem, i po ukončení programu, neztrácí se. Počet účastníků je omezen na 6 dětí.

Bližší informace: Mgr. Věra Fixová, mob. 603 195 940

pondělí 13,00-14,30 ZŠ Dobřichovice, 1. stupeň

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 
 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz