BICÍ pro děti i dospělé 2022/2023

Hudební obor, hra na bicí je zaměřen na výuku základů hry na bicí nástroje, tzn. základní techniky hry na malý buben a především pak hru na bicí soupravu, která má v dnešní době v oblasti bicích nástrojů jednoznačně největší zastoupení a to ve všech hudebních stylech (od klasické hudby, přes jazz, pop, rock až metal). U nás preferujeme INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, pilířem úspěchu je úprava obsahu a stylu výuky každému studentovi zvlášť. Zjistíme co Tě baví, v čem vynikáš i v čem je potřeba se zlepšit a na tom všem s Tebou budeme pracovat.  Přiblížíme si bubenickou terminologii a základní techniky hry na bicí. Naučíš se udržet základní rytmy, základní tvary paradiddle a jejich použití v praxi. Zdokonalíme techniku rukou i nohou, ukážeme si složitější rytmy a jak na jejich stavbu. Můžeme trénovat improvizaci a její stavbu, různé styly a složitější rytmy a breaky.

Lektor: Jan Košina, tel.: 737 685 895

Vzdělání: Honza vystudoval buben na Pražské konzervatoři pod vedením všech učitelů na buben, kteří na škole působí, ale jelikož se nechtěl stát docentem velkého bubnu na HAMU, rozhodl se zůstat u bubnů pouze jako u řemesla a své akademické vlohy šel rozvíjet na Filozovickou fakultu UK. Když zrovna nesedí nad bubnama v kapele Naboso, hraje s kapelami Medoy Meikoy, Rose Melody Štěpána Růžičky, nebo vyučuje buben na ZUŠ v Neratovicích, v DůmUm a nově také v Dobřichovicích. Vzhledem k jeho image asi každého překvapí, že byl celé tři sezony členem orchestru opery DJKT v Plzni. V minulosti právě hra s různými klasickými orchestry tvořila jeho hlavní zaměření ve hře na bicí. Na hře na bicí má nejraději rozmanitost hudebních stylů a rozdíly v přístupu ke hře v každém orchestru, nebo kapele.

Kdy: dle domluvy

Začátek kurzů ve druhé polovině září, termín bude upřesněn.

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera! Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS lektorovi: Honza Košina 737 685 895

Cena

1 ŽÁK 1 lekce týdně 45 min 4.800 Kč/pololetí (320 Kč/lekce) 15 lekcí
1 DOSPĚLÝ 1 lekce týdně 45 min 5.250 Kč/pololetí (350 Kč/lekce) 15 lekcí
2 ŽÁCI spolu 1 lekce týdně 45 min 3.000 Kč/pololetí (200 Kč/lekce) 15 lekcí
2 DOSPĚLÍ 1 lekce týdně 45 min 3.600 Kč/pololetí (240 Kč/lekce) 15 lekcí
 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Na kroužku Flétnička pro nejmenší (3-6 let) se děti budou věnovat jednak průpravným cvičením pro hru na flétnu (jako správnému držení nástroje či dýchání) a prvním tónům, ale také rozvíjení jejich rytmického cítění pomocí pohybu, hlasu a hrou na rytmické nástroje. V hodinách se budou učit hrát, zpívat, tancovat a naslouchat hudbě.

Kroužek Flétnička pro nejmenší je vhodný pro ty, kteří si chtějí vytvářet vztah k flétně jako hudebnímu nástroji a k hudbě obecně.

Lektorka: Alžběta Šenkyříková

Vzdělání: Flétničku pro nejmenší vede paní učitelka, která prošla hrou na flétnu a následně hrou na klarinet v základní umělecké škole v Dobřichovicích. Múzicky se v dospělosti dále rozvíjela studiem na pražské DAMU na katedře výchovné dramatiky a účastí na seminářích zaměřených na tvůrčí rozvoj dětí pro pedagogy hudební a pohybové výchovy. Mezi poslední absolvované patří například vzdělávací seminář Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-výchovných prvků v soudobé škole nebo Seminář prožitkové hudební výchovy – Barvy hudby v rámci projektu Hudba do škol České filharmonie.

Kdy

Pondělí 16.15-17.00 děti 3-6 let    DoDo, Spol. místnost
Pondělí: 17.00-17.45 děti 3-6 let    DoDo, Spol. místnost

Pokud si nejste jistí, zda je tento kroužek vhodný pro vaše dítko, přijďte se nezávazně podívat na první hodinu. Nástup možný i v průběhu kroužku. Začínáme ve 2.pol. září 2019.

Cena

1 hodina týdně 45 min.              950 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz