FLÉTNA / KLARINET  pro děti i dospělé

Flétna / klarinet pro děti i dospělé je individuální výuka zobcové flétny nebo klarinetu, kterou nabízíme ve spolupráci se ZUŠ Dobřichovice.

Chodilo Vaše dítě na Flétničku pro nejmenší a chcete pokračovat? Nebo si chcete hrát jen tak pro radost? Rádi Vás po domluvě zařadíme na jednu z individuálních hodin, na které se na vás bude těšit v Dobřichovickém domku lektorka Tereza Volfová.

Lektor: Tereza Volfová

Tereza VolfováVzdělání: Lektorka vystudovala Pražskou konzervatoř obor klarinet ve třídě Ludmily Peterkové a Milana Poláka. Na zobcovou flétnu hrála od 3 let. Vyučuje klarinet na ZUŠ Dobřichovice a flétnu s klarinetem u nás v Dobřichovickém domku.


 

Kdy

Čtvrtek 13,00-13,45   DoDo, Atelier
  13,50-14,35   DoDo, Atelier
  14.40-15.25 M.S. DoDo, Atelier
  15.30-16.15 T.S.      DoDo, Atelier
  16.20-17.05 F.B. DoDo, Atelier
  17.10-17.55 D.H. DoDo, Atelier
Pátek  18.00-18.45 D.B. DoDo, Společenská místnost

Začínáme s výukou od 27.9.2018.

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera! Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS lektorce: Tereza Volfová 721 979 073

Cena

1 lekce týdně 45 min.             4.200Kč     15 lekcí
1 lekce týdně 45 min.              300 Kč 1 lekce

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí).

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz