FLÉTNA pro děti i dospělé 

Cílem individuální výuky hry na flétnu je vést děti k lásce k hudbě a k zájmu o prohlubování znalostí v hudební oblasti. Děti jsou motivovány k pravidelnému cvičení na hudební nástroj a k zodpovědnosti při nácviku a učení. Při společném hraní s jinými dětmi jsou vedeny ke spolupráci a k respektu.
Obsah individuálních lekcí je přizpůsoben věku, zájmu a dovednostem dítěte. Důraz je kladen především na to, aby měly děti ze hry radost a kroužek je bavil.
Děti se naučí správně držet nástroj a pečovat o něj, také správnému držení těla a dýchání. Děti nacvičují skladby z not i zpaměti, výběr skladeb a jejich žánr je přizpůsoben věku a zájmu hráče. Hra na flétnu je doplněna i hudební teorií (noty, pomlky, délka not, stupnice, tempo a další dle věku a zájmu). 
Na závěr školního roku mají děti možnost vystoupit na koncertě pro rodiče, učí se tak zvládat trému z vystoupení na veřejnosti.
Individuální výuka na flétnu je určena i dospělým zájemcům. Pro ně je přizpůsobena na míru podle jejich dosavadních znalostí a zájmu.
Cílem individuální výuky hry na flétnu je vést děti k lásce k hudbě a k zájmu o prohlubování znalostí v hudební oblasti. Děti jsou motivovány k pravidelnému cvičení na hudební nástroj a k zodpovědnosti při nácviku a učení. Při společném hraní s jinými dětmi jsou vedeny ke spolupráci a k respektu.
 
Obsah individuálních lekcí je přizpůsoben věku, zájmu a dovednostem dítěte. Důraz je kladen především na to, aby měly děti ze hry radost a kroužek je bavil.
 
Děti se naučí správně držet nástroj a pečovat o něj, také správnému držení těla a dýchání. Děti nacvičují skladby z not i zpaměti, výběr skladeb a jejich žánr je přizpůsoben věku a zájmu hráče. Hra na flétnu je doplněna i hudební teorií (noty, pomlky, délka not, stupnice, tempo a další dle věku a zájmu). 
 
Na závěr školního roku mají děti možnost vystoupit na koncertě pro rodiče, učí se tak zvládat trému z vystoupení na veřejnosti.
 
Individuální výuka na flétnu je určena i dospělým zájemcům. Pro ně je přizpůsobena na míru podle jejich dosavadních znalostí a zájmu.
 

Lektor: Libor Velísek, tel.: 775 226 700

 

Kdy a kde

bude upřesněno

 

 

Cena

DÍTĚ 1 lekce týdně  4.800 Kč pololetí
DOSPĚLÝ 1 lekce týdně 5.250 Kč pololetí

 

Výuka začne v týdnu od 4. září a bude probíhat celý školní rok. Cena pro děti zůstává stejná jako minulý rok, ale počet lekcí bude vyšší. 

V Auksysu se přihlaste na den, který preferujete. Konkrétní čas výuky si domluvíte přímo s lektorem.

V případě nepřítomnosti účastníka se lekce nenahrazují, v případě nepřítomnosti lektora ano.

 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU zdeONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ (auksys.com)

Návod na online přihlašování: NÁVOD (auksys.com)

Až bude Vaše dítě do kurzu zapsáno, obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Informace o platbě najdete zde: Platba

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz