Flétnička pro nejmenší 2019/2020

Na kroužku Flétnička pro nejmenší (3-6 let) se děti budou věnovat jednak průpravným cvičením pro hru na flétnu (jako správnému držení nástroje či dýchání) a prvním tónům, ale také rozvíjení jejich rytmického cítění pomocí pohybu, hlasu a hrou na rytmické nástroje. V hodinách se budou učit hrát, zpívat, tancovat a naslouchat hudbě.

Kroužek Flétnička pro nejmenší je vhodný pro ty, kteří si chtějí vytvářet vztah k flétně jako hudebnímu nástroji a k hudbě obecně.

Lektorka: Alžběta Šenkyříková

Vzdělání: Flétničku pro nejmenší vede paní učitelka, která prošla hrou na flétnu a následně hrou na klarinet v základní umělecké škole v Dobřichovicích. Múzicky se v dospělosti dále rozvíjela studiem na pražské DAMU na katedře výchovné dramatiky a účastí na seminářích zaměřených na tvůrčí rozvoj dětí pro pedagogy hudební a pohybové výchovy. Mezi poslední absolvované patří například vzdělávací seminář Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-výchovných prvků v soudobé škole nebo Seminář prožitkové hudební výchovy – Barvy hudby v rámci projektu Hudba do škol České filharmonie.

Kdy

Pondělí 16.15-17.00 děti 3-6 let    DoDo, Spol. místnost
Pondělí: 17.00-17.45 děti 3-6 let    DoDo, Spol. místnost

Pokud si nejste jistí, zda je tento kroužek vhodný pro vaše dítko, přijďte se nezávazně podívat na první hodinu. Nástup možný i v průběhu kroužku. Začínáme ve 2.pol. září 2019.

Cena

1 hodina týdně 45 min.              950 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz