HUDEBNÍ nauka

Hudební nauka slouží k prohloubení hudebních znalostí a díky ní se nám snadněji čte v notách.

V hlavní roli budou hlavně noty, ale dále se budeme zabývat názvy not a pomlk podle délky, budeme probírat názvy oktáv, houslový a basový klíč, celý tón a půltón.

Také si popovídéme o značkách a zkratkách v notovém zápisu, vysvětlíme si označení v italském názvosloví a probereme durové stupnice.

Lektor: Martina Hůlová

Martina Hůlová

Vzdělání: Lektorka se věnovala studiu klavíru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v letech 2008-2011 ve třídě Luboše Přibyla a Jana Andra. Vyučuje klavír od roku 2011. Ve školním roce 2013/2014 vedla kroužek klavíru na ZŠ Zadní Třebaň. Od roku 2015 v Dobřichovickém domku.

 

Kdy

Úterý: 14.45-15.30 DoDo, Společenská místnost

Kurz bude začínat v týdnu od 18. 9. 2017.

I. POLOLETÍ

Nástup možný i v průběhu roku.

II. POLOLETÍ

Nástup možný i v průběhu roku.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

hudební
nauka
1 lekce týdně 45 min 700 Kč/pololetí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz