Hudební škola YAMAHA 2022/2023

PRVNÍ KRŮČKY

Program začíná s výchovou k hudbě u dětí od 18 mûsíců do 4 let a navazuje na program Robátka. Vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus.
Obsah tvoří: • jednoduché písně a vyprávění • základy hry na rytmické nástroje • rytmická cvičení, scénická předvádění • zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem • hudební pohybové hry a ruční práce
Díky aktivní účasti alespoň jednoho z rodičů a jejich zapojení do činností je působení na děti cílenější a intenzivnější. Tím, že se děti pravidelně scházejí se stejně starými kamarády, si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.
Výuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let).

ROBÁTKA

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA, na jehož vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.
Jádrem celého konceptu je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími atributy jsou zpěv, poslech hudby a hudební-pohybové hry. Pozice rodičů není vedoucí, jejich úloha spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
Vyuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu První krůčky k hudbě (pro děti od 18 mûsíců do 4 let).

Lektorka: Daniela Čermáková, tel.: 605 233 542

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.

 

Kdy

Kurzy začínají ve druhé polovině září, termín bude upřesněn.

Úterý 14:15-15:00 První krůčky k hudbě 3 (pokročilí 1,5-4 roky) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek: 9:15-10:00 Robátka (4 měs.- 1,5 roku) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek: 10:15-11:00 První krůčky k hudbě (začátečníci 1,5-4 roky) DoDo, Taneční sál


Cena

1 hodina týdně 45 min.             3.000 Kč + zápisné 150 Kč 16 lekcí


Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz