Hudební škola YAMAHA 

Na tento kurz nepřijímá SVČ Dobřichovický domek přihlášky ani platby. Odkaz na přihlášení je uveden níže.
PRVNÍ KRŮČKY

Program začíná s výchovou k hudbě u dětí od 18 mûsíců do 4 let a navazuje na program Robátka. Vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus.
Obsah tvoří: • jednoduché písně a vyprávění • základy hry na rytmické nástroje • rytmická cvičení, scénická předvádění • zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem • hudební pohybové hry a ruční práce
Díky aktivní účasti alespoň jednoho z rodičů a jejich zapojení do činností je působení na děti cílenější a intenzivnější. Tím, že se děti pravidelně scházejí se stejně starými kamarády, si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.
Výuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let).

ROBÁTKA

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA, na jehož vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.
Jádrem celého konceptu je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími atributy jsou zpěv, poslech hudby a hudební-pohybové hry. Pozice rodičů není vedoucí, jejich úloha spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
Vyuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu První krůčky k hudbě (pro děti od 18 mûsíců do 4 let).

Lektorka: Daniela Čermáková, tel.: 605 233 542

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.

 

Kdy

Kurzy začínají od října (ukázkové lekce pro nové žáčky budou probíhat v posledním zářijovém týdnu).

Čtvrtek 9:30-10:15 První krůčky k hudbě 1 (začátečníci 1,5 - 4 roky) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek 10:30-11:15 První krůčky k hudbě 1 (pokročilí 2 - 4 roky) DoDo, Taneční sál


Cena

1 hodina týdně 45 min.             3.000 Kč + zápisné 150 Kč 15 lekcí

 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte ONLINE PŘIHLÁŠKU zde: www.vachova.auksys.com

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz