Hudební škola YAMAHA 2019/2020

PRVNÍ KRŮČKY

Program začíná s výchovou k hudbě u dětí od 18 mûsíců do 4 let a navazuje na program Robátka. Vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus.
Obsah tvoří: • jednoduché písně a vyprávění • základy hry na rytmické nástroje • rytmická cvičení, scénická předvádění • zvuky hrané na tělo, tóny tvořené hlasem • hudební pohybové hry a ruční práce
Díky aktivní účasti alespoň jednoho z rodičů a jejich zapojení do činností je působení na děti cílenější a intenzivnější. Tím, že se děti pravidelně scházejí se stejně starými kamarády, si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.
Výuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu Rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let).

ROBÁTKA

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA, na jehož vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.
Jádrem celého konceptu je proces „volného objevování“. Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími atributy jsou zpěv, poslech hudby a hudební-pohybové hry. Pozice rodičů není vedoucí, jejich úloha spočívá v zajištění a zaopatření dětí.
Vyuka probíhá jednou týdně, skupinu tvoří 8-12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. Po absolvování nabízíme možnost pokračovat v programu První krůčky k hudbě (pro děti od 18 mûsíců do 4 let).

Lektorka: Daniela Čermáková

Jsem vyškolená učitelka v HŠ Yamaha, kde učím od r. 2011 děti od 4 měsíců do 4,5 let. Miluji hudbu od malička. Zpívala jsem v několika sborech, hraju na kytaru a nyní zpívám pro radost v místním uskupení, hlavně rodičů dětí kolem LMŠ Na Dvorečku, s názvem Pňora Škluntuc, kam chodila má dcera a nyní i můj syn.

 

Kdy 

Pondělí 14:30-15:15 První krůčky k hudbě (1,5-4 roky) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek: 8:30-9:15 Robátka (4 měs.- 1,5 roku) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek: 9:30-10:15 První krůčky k hudbě 1 (začátečníci 1,5-4 roky) DoDo, Taneční sál
Čtvrtek: 10:30-       11:15 První krůčky k hudbě 2 (pokročilí 1,5-4 roky) DoDo, Taneční sál


Cena

1 hodina týdně 45 min.             2.100 Kč + zápisné 150 Kč 16 lekcí


Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

CESTA DO BUDOUCNOSTI 

Setkání s mimozemskou civilizací na vlastnoručně vyrobené raketě. 
Vydáme se poznávat okolí Dobřichovic, budeme si hrát a tvořit.

Příměstský dětský tábor je vhodný pro děti od 6 let do 11 let.

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8:00 do 17:00 hodin
  • stravu a pitný režim 
  • materiál, odměny
  • dopravu a vstupné na exkursích a výletech

Dopolední i odpolední svačina a oběd se dováží do DoDa.
 

 

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (taneční sál, společenská místnost Dobřichovického domku a zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

7.-10.7.2020

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Daniela Paletová - učitelka ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů 
Markéta Watierová - pedagog asistenta ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů


CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)

1 DEN
(včetně stravy)

2 100 Kč

550 Kč


 

KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz
lektorka - Daniela Paletová, paletová@zsdobrichovice.cz

Pokud máte zájem o tábor, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA)
a zašlete nascanovanou/vyfocenou na mail info@svcdodo.cz nebo vhoďte do schránky DoDa.
Poté bude Vaše dítě zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky, jméno dítěte a název aktivitiy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz