KLAVÍR pro děti i dospělé

Individuální výuka klavíru je vhodná pro děti od 6ti let i dospělé.

Cíl a náplň kurzu:

Souběžně s výukou hry na klavír vás seznámíme se základy hudební nauky, jež vám umožní číst noty a rozumět jim. Žánr, směr a cíl lekcí si určíte: klasika, pop, doprovod k písničkám či příprava na školu. Převážně začínáme Evropskou klavírní školou či Novou klavírní školou a lidovými písničkami.

Úspěšnost kurzu je založena primárně na zájmu dítěte, důvěře a vzájemné spolupráci. Bez cvičení nemůžete očekávat posun.

Jak dlouho cvičit doma? Netrváme na délce cvičení, ale dbáme na VÝSLEDEK práce a efektivitu. Naučíme vás správné metodě a přístupu ke cvičení.

Rádi Vás po domluvě zařadíme na jednu z individuálních hodin, které budou v Dobřichovickém domku vyučovat lektorky Martina Hůlová a Anna Koblížková.

Lektor: Martina Šubrtová (Hůlová)

Vzdělání: Lektorka se věnovala studiu klavíru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v letech 2008-2011 ve třídě Luboše Přibyla a Jana Andra. Vyučuje klavír od roku 2011. Ve školním roce 2013/2014 vedla kroužek klavíru na ZŠ Zadní Třebaň a ve školním roce 2016/2017 na ZŠ Korunovační. Od roku 2015 vyučuje v  Dobřichovickém domku. Od roku 2017 jsme rozšířili výuku klavíru na ZŠ Všenory.

 

 

 

Lektor: Anna Koblížková

Vzdělání: Absolvovala 8leté studium na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy. Věnovala se hře na klavír ve třídě paní Prof. Jarmily Sedmíkové. Ve školním roce 2014/2015 získala první zkušenosti s vyučováním hry na klavír v ZUŠ Dobřichovice, kde suplovala. Od roku 2015 vyučuje v Dobřichovickém domku. Klavír je její celoživotní zálibou, předávání vlastních zkušeností dalším generacím a práce s dětmi jí působí radost.

 

 

Kdy a kdo: Martina Šubrtová (Hůlová)

 
Pondělí 12,45-13,15 A.K. Kancelář
  13,15-14,00 K.B. Kancelář
  14,00-14,45 I.V. Kancelář
  15,00-15,45 J.S. Kancelář
  15,45-16,15 N.T. Kancelář   
  16,15-17,00 V.T. Kancelář
  17,00-17,45 M.V. Kancelář
Úterý 13,45-14,30 E.M. Kancelář
  14,30-15,00 E.B. Kancelář
  15,00-15,45 J.F. Kancelář
  15,45-16,30 T.S. Kancelář
  16,30-17,15 K.H. Kancelář
  17,15-18,00 M.B. Kancelář
  18,00-18,45 M.S. Kancelář
Středa 12,55-13,40 J.M. ZŠ Všenory
  13,45-14,30 D.H. ZŠ Všenory
  14,35-15,20 E.J. ZŠ Všenory
  15,25-16,10 V.N. ZŠ Všenory
Čtvrtek 12,15-13,00 J. a P. R. Kancelář
  13,00-13,30 A.Z. Kancelář
  13,30-14,15 A.Z. Kancelář
  14,15-15,00 A.Š. Kancelář
  15,00-15,45 D.B. Kancelář
  15,45-16,30 B.T. Kancelář
  16,30-17,15 J.K. Kancelář
Pátek 12,30-13,15 L.J. Kancelář   
  13,15-14,15 A.A. Kancelář
  14,15-15,00 L.S. Kancelář

 

Kdy a kdo: Anna Koblížková

 
Středa 12,45-13,30 A.S. Kancelář
  13,30-14,15 E.S. Kancelář
  14,15-15,00 A.R. Kancelář
  15,00-15,45 K.D. Kancelář
  16,00-16,45 M.H. Kancelář
  16,45-17,30 E.G. Kancelář
  17,30-18,15 K.K. Kancelář

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera! Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS lektorkám: Martina Hůlová tel. 737 389 933, Anna Koblížková tel. 731 091 894.

Martina Hůlová - všechny lekce v Dobřichovicích i Všenorech budou začínat v týdnu od 17. září 2018. Anna Koblížková - středa Dobřichovice - bude začínat 19. září 2018.

Cena

 1 lekce 45 minut     4.200 Kč 15 lekcí
 1 lekce 45 minut   300 Kč 1 lekce
 1 lekce 30 minut 2.800 Kč 15 lekcí
 1 lekce 30 minut 200 Kč 1 lekce

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz