KLAVÍR pro děti i dospělé 2019/2020

Individuální výuka klavíru je vhodná pro děti od 6ti let i dospělé.

Cíl a náplň kurzu:

Souběžně s výukou hry na klavír vás seznámíme se základy hudební nauky, jež vám umožní číst noty a rozumět jim. Žánr, směr a cíl lekcí si určíte: klasika, pop, doprovod k písničkám či příprava na školu. Převážně začínáme Evropskou klavírní školou či Novou klavírní školou a lidovými písničkami.

Úspěšnost kurzu je založena primárně na zájmu dítěte, důvěře a vzájemné spolupráci. Bez cvičení nemůžete očekávat posun.

Jak dlouho cvičit doma? Netrváme na délce cvičení, ale dbáme na VÝSLEDEK práce a efektivitu. Naučíme vás správné metodě a přístupu ke cvičení.

Rádi Vás po domluvě zařadíme na jednu z individuálních hodin, které budou v Dobřichovickém domku vyučovat lektorky Martina Hůlová a Anna Koblížková.

Lektor: Martina Šubrtová (Hůlová)

Vzdělání: Lektorka se věnovala studiu klavíru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v letech 2008-2011 ve třídě Luboše Přibyla a Jana Andra. Vyučuje klavír od roku 2011. Ve školním roce 2013/2014 vedla kroužek klavíru na ZŠ Zadní Třebaň a ve školním roce 2016/2017 na ZŠ Korunovační. Od roku 2015 vyučuje v  Dobřichovickém domku. Od roku 2017 jsme rozšířili výuku klavíru na ZŠ Všenory.

 

 

 

Lektor: Anna Koblížková

Vzdělání: Absolvovala 8leté studium na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy. Věnovala se hře na klavír ve třídě paní Prof. Jarmily Sedmíkové. Ve školním roce 2014/2015 získala první zkušenosti s vyučováním hry na klavír v ZUŠ Dobřichovice, kde suplovala. Od roku 2015 vyučuje v Dobřichovickém domku. Klavír je její celoživotní zálibou, předávání vlastních zkušeností dalším generacím a práce s dětmi jí působí radost.

 

 


Kdy a kdo: Martina Šubrtová (Hůlová)

Pondělí 12:00-18:00   DoDo, Kancelář
Úterý  13:30-19:00   DoDo, Kancelář
Středa 13:00-17:00   ZŠ Všenory
další den dle domluvy   ZŠ Všenory
Čtvrtek 13:00-17:30   DoDo, Kancelář   
Pátek  12:30-15:00   DoDo, Kancelář 

Kdy a kdo: Anna Koblížková

Středa 12:30-18:30   DoDo, Kancelář

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera! Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS lektorkám: Martina Hůlová tel. 737 389 933, Anna Koblížková tel. 731 091 894.

Začátek kurzů v 2. polovině září 2019.
 

Cena

 1 lekce 45 minut     4.200 Kč 15 lekcí
 1 lekce 45 minut   300 Kč 1 lekce
 1 lekce 30 minut 2.800 Kč 15 lekcí
 1 lekce 30 minut 200 Kč 1 lekce

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz