KLAVÍR pro děti i dospělé

Individuální výuka klavíru je vhodná pro děti i dospělé a nabízíme ji ve spolupráci se ZUŠ Dobřichovice. Jestli neumíte noty, nevadí. Vše se naučíte. V hodinách se seznámíte s různými žánry a budeme se věnovat skladbám, které vás baví.

Rádi Vás po domluvě zařadíme na jednu z individuálních hodin, které budou v Dobřichovickém domku vyučovat lektorky Martina Hůlová a Anna Koblížková.

Lektor: Martina Hůlová

PondělíMartina Hůlová, Úterý, Čtvrtek a Pátek

Vzdělání: Lektorka se věnovala studiu klavíru na Konzervatoři Jaroslava Ježka v letech 2008-2011 ve třídě Luboše Přibyla a Jana Andra. Vyučuje klavír od roku 2011. Ve školním roce 2013/2014 vedla kroužek klavíru na ZŠ Zadní Třebaň. Od roku 2015 v Dobřichovickém domku.

Lektor: Anna Koblížková

StředAnna Koblížkováa od II. pololetí

Vzdělání: Absolvovala 8leté studium na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy. Věnovala se hře na klavír ve třídě paní Prof. Jarmily Sedmíkové. Ve školním roce 2014/2015 získala první zkušenosti s vyučováním hry na klavír v ZUŠ Dobřichovice, kde suplovala. Od roku 2015 vyučuje v Dobřichovickém domku. Klavír je její celoživotní zálibou, předávání vlastních zkušeností dalším generacím a práce s dětmi jí působí radost.

Kdy a kdo: Martina Hůlová

Pondělí: DoDo 12.30-13.15 J. Korbelář
  13.15-14.00 K. Barešová
  14.15-15.00 V. Dvořáková
  15.00-15.30 D. Horáček
  15.30-16.15 V. Tótová
  16.15-17.00 L. Slavíčková
  17.00-17.45 V. Hladišová
Úterý: DoDo 12.30-13.15 K. Hříbalová
  13.15-13.45 E. Benecová
  14.00-14.45 A. Coubalová
  14.45-15.30 HUDEBNÍ NAUKA
  15.30-16.15 L. Kebrlová
  16.15-17.00 M. Bartál
  17.15-18.00 A. Škvorová
  18.00-18.45 M. Sklenářvá
Středa: ZŠ Všenory 13.00-13.45 J. Mimrová
  13.45-14.30 L. Jíchová
  14.30-15.15  
  15.30-16.15 M. Tesner
  16.15-17.00 L. Doležalová
  17.00-17.45 M. Vankea
Čtvrtek: DoDo 12.30-13.15 A. Zoulková
  13.15-13.45 L. Bittmanová
  13.45-14.30 O. Mejstřík
  14.45-15.30 N. Ther
  15.30-16.15 B. Tótová
  16.15-17.00 I. Valtrová
  17.00-17.45 M. Valtrová
Pátek: DoDo 12.30-13.15 A. Alexy
  13.15-14.00 E. Mejstříková
  14.00-14.45 B. Janíčková
  15.00-15.45 M. Nývltová
  15.45-16.30 J. Nývlt
  16.30-17.15 A. Krejčí

Kdy a kdo : Anna Koblížková

Středa: DoDo 13.00-13.30 A. Strnadová
  13.45-14.30 K. Doležalová
  14.30-15.15 A. Roznerová
  15.15-16.00 K. Klimková
  16.00-16.45 S. Hron
  16.45-17.30 M. Hronová
  17.30-18.15 K. Kubátová

OMLUVY: Hodiny budou nahrazeny při omluvě do večera předchozího dne. Stačí SMS lektorce: Martina Hůlová tel. 737 389 933, Anna Koblížková tel. 731 091 894.

Martina Hůlová - všechny lekce v Dobřichovicích i Všenorech budou začínat v týdnu od 18. září 2017. Anna Koblížková - středa Dobřichovice - bude začínat 4. října 2017.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí). Nahrazujeme všechny lekce omluvené u lektorky do večera předchozího dne.

klavír 1 lekce týdně 45 min      3.900 Kč/pololetí (260 Kč/lekce)
280 Kč/lekce při platbě za jednotlivé lekce
klavír 1 lekce týdně 30 min 2.600 Kč/pololetí
hudební
nauka
1 lekce týdně 45 min 700 Kč/pololetí (děti navštěvující v DoDu hudební nástroje)

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz