KYTARA pro děti i dospělé 2019/2020

Individuální výuka hry na kytaru je vhodná pro děti od 6ti let i dospělé.

Cíl a náplň kurzu:

Souběžně s výukou na klasickou kytaru vás seznámím se základy hudební nauky, jež vám umožní číst noty a rozumět jim. Žánr a směr, který preferujete, si určíte: klasika, pop anebo doprovod k písničkám. Převážně začínáme lidovými písničkami, jako jsou Skákal pes, Travička zelená, Zahradník apod.

Úspěšnost kurzu je založena primárně na zájmu dítěte, důvěře a vzájemné spolupráci. Zatím se v praxi nestalo, aby kytara hrála bez úsilí žáků :-) .

Jak dlouho cvičit doma? Netrváme na délce cvičení, ale dbáme na VÝSLEDEK práce a efektivitu. Naučím vás správné metodě a přístupu ke cvičení.

Těší mě a naplňuje výsledek vzájemné spolupráce a věřím, že hudba zkrášlí a zpestří váš život! 

Lektor: Julia Šupíková

Vzdělání: Julia Šupíková pochází z Kyrgyzstánu, kde také získala hudební vzdělání. V Čechách žije již 13 let, z toho 4 roky v Černošicích. Vystudovala filozofickou fakultu UK a absolvovala roční stáž u prof. Štěpána Raka na HAMU. Vyučuje jazyky a hře na kytaru. Koncertuje příležitostně. Věnuje se klasické i avantgardní hudbě, interpretuje skladby španělských a latinskoamerických autorů i kyrgyzskou a ruskou lidovou tvorbu.

 

 

Kdy

Středa: 13:30-18:30   DoDo, Infocentrum 
Čtvrtek: 13:30-19.30   DoDo, Klubovna
Pátek: 13:30-18:30   DoDo, Společenská místnost

Začátek kurzů v 2. polovině září 2019.

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera! Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS lektorce: Julie Šupíková 724 700 880

Cena

 
1 lekce 45 min 4 200 Kč 15 lekcí
1 lekce 45 min    300 Kč 1 lekce

 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí).

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz