Studio ORFFÁČ

Zavedu Vás do světa plného rytmů, zvuků, melodií, společně si zahrajeme na hudební skladatele, vytvoříme orchestr složený z rytmických nástrojů, naučíme se rytmicky doprovázet sami sebe a nebude chybět ani spousta pohybu, hravosti, tvoření a fantazie. Kroužek je vhodný pro děti 4-6 let.

Lektorka: PaedDr. Hana Tuháčková

PaedDr. Hana TuháčkováVzdělání: Pedagogická fakulta University Karlovy

Taneční praxe: od 9 let do 22 let tančí u Evy Blažíčkové (žačka pí. Jarmily Jeřábkové), nejdříve jako žačka Tanečního oddělení LŠU Malá Štupartská a později jako členka Studia komorního tance, s nímž absolvovala řadu tuzemských a zahraničních vystoupení.

Pedagogická praxe: učitelka rytmické a pohybové výchovy při Osvětové besedě v Dobřichovicích a LŠU Malá Štupartská Praha 1 (1986–1989), taneční pedagog na LŠU Říčany (1989–1991), taneční pedagog ZUŠ Praha 2 (1991–1995), učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ Dobřichovice (1993–1995), taneční pedagog ve Studiu „Bosí“ Jaroslavy Hojtašové (1995–1998), v roce 1998 zakládá Taneční studio Dobřichovice, pohybová spolupráce na představení Macbeth v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském Hradě v režii Borise Rösnera (1998), taneční pedagog při ZŠ A MŠ Všenory v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM (od 2010).

Kdy

Úterý: 16.45-17.30 děti 4-6 let  DODO, taneční sál

Pokud si nejste jistí, zda je tento kroužek vhodný pro vaše dítko, přijďte se nezávazně podívat na první hodinu.

Nástup možný i v průběhu kroužku.

První lekce začíná v úterý 26.9.2017.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 hodina týdně 45 min.             1.600 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz