Angličtina Easy Speak

KROUŽKY ANGLIČTINY S RODILÝM MLUVČÍM

Cílem kurzu je vzbudit zájem dětí o jazyk skrz motivační aktivity v autentickém prostředí. Náš kurz pomůže dětem se školní angličtinou a zlepší jejich dovednosti - psaní, čtení, poslech i mluvení. Kurz je vytvořen tak, aby dal studentům možnost naučit se jazyku pomocí množství zajímavých témat.

ZŠ Všenory - lektor
Karla Majera 370, Všenory

1. pololetí - začátek výuky bude poslední týden v září a nebo první týden v říjnu, ještě upřesníme.

Kdy:

1. třída 2. třída 3.-5. třída
Pondělí: 13.10-13.55 Pondělí:14.00-14.45 Pondělí:14.50-15.35

Cena za naplněný kurz za pololetí (16 lekcí) a jednu výukovou hodinu týdně byla stanovena na 1.590,00 CZK.

ZŠ Dobřichovice - lektor: David Sedina

5. května 40, 252 29 Dobřichovice
individuální výuka úterý lektor Richard Cameron (Američan)

Kdy:

1.-2. třída 3.-5. třída
Středa: 12.30-13.15 Středa: 13.20-14.05

I. POLOLETÍ

Kurz bude začínat poslední týden v září a v prvním týdnu v říjnu.

Cena

Cena je počítána za naplněný kurz za pololetí a jednu výukovou hodinu týdně.

1 hodina týdně 45 min.        1.790 Kč

Cena je ovlivněna nájemným školy.

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Pro více informací www.easyspeak.cz, info@easyspeak.cz nebo na tel. 773 138 533

723 370 442.

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz