Angličtina hrou a písničkou 2019/2020

Za pomoci interaktivních cvičení, písniček a herních aktivit se děti seznámí se základní slovní zásobou. Naučí se písničky, říkanky, herní aktivity, které jim usnadní objevit nový jazyk.

Převádění dětí ze školní družiny do DoDa a zpět zajištěno.                           

Lektorka: Zora Strnadová

Vzdělání: Absolventka VŠ pedagogické UK v  v Praze, obor Angličtina-Hudební výchova, Certificate of Proficiency in English, dlouholeté zkušenosti s výukou dospělých i dětí.

 

Kontakt: 776028441

Kdy a kde

Úterý 13:00-14:00 1. - 2. třída (začátečníci) DoDo, Společenská místnost  
Úterý 14:20-15:20 3. - 4. třída (mírně pokročilí) DoDo, Společenská místnost  

Začátek kurzu je v úterý 24. září 2019.

Cena:

1 hodina týdně 60 min.      1 900 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz