Balet

Chcete Vaše dítě seznámit s krásami tanečního umění?

Lektorka Jana Plesná, baletka a učitelka tance, klade důraz nejen na výuku baletních kroků, ale i celkové lásky k baletu, hudbě a umění. Děti budou rozděleny orientačně podle věku do 2 skupin: 4-7 a 7-9 let, přičemž finální rozdělení proběhne během první hodiny.

Vybavení pro děti: trikot, punčocháče, baletní piškoty (případně sukýnka).

Lektorka: MgA. Karolína Bulínová, PhD.

Vzdělání: Studium i doktorát absolvovala na AMU v Praze - hudební a taneční fakultě. V letech 1996-2013 hrála i tancovala v mnoha divadlech a muzikálech (např. film Rebelové, V Peřině, muzikály Pomáda, Kleopatra, Slaměný klobouk...). Od roku 2011 je redaktorkou odborného časopisu Živá hudba, od roku 2012 je dále šéfredaktorkou časopisu pro amatérský scénický tanec PamPam. V současné době kromě toho pracuje pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha.

Kdy

Pátek: 15.00-16.00 dívky 5-7 let (baletní přípravka)    DoDo, Taneční sál
Pátek 16.00-17.30 dívky 7-9 let (klasický balet)          DoDo, Taneční sál

Kurzy baletu budou začínat v pátek 6. října 2017!

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 hodina týdně 60 min.      1.600 Kč
1 hodina týdně 90 min.      2.000 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz