Balet 2019/2020

Chcete Vaše dítě seznámit s krásami tanečního umění?

Lektorka Jana Plesná, baletka a učitelka tance, klade důraz nejen na výuku baletních kroků, ale i celkové lásky k baletu, hudbě a umění. Děti budou rozděleny orientačně podle věku do 2 skupin: 6-7 a 8-11 let, přičemž finální rozdělení proběhne během první hodiny.

Vybavení pro děti: trikot, punčocháče, baletní piškoty (případně sukýnka).

Lektorka: Adéla Hniličková

 

Cílem hodin baletu je naučit děti cítit rytmus, poslouchat hudbu a probudit lásku k tanci. S tím souvisí i správné držení těla a vnímání prostoru. 2 děti z mého kroužku v současné době tančí v dětském baletu v Praze.

Kdy

Pátek: 15.00-16.00 dívky 6-7 let (balet pro začátečníky) DoDo, Taneční sál
Pátek 16.00-17.30 dívky 8-11 let (klasický balet)            DoDo, Taneční sál

Kurzy baletu budou začínat ve 2. pol. září 2019.

Cena

1 hodina týdně 60 min.      1.600 Kč 15 lekcí
1 hodina týdně 90 min.      2.000 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz