Taneční studio Dobřichovice 2019/2020

Taneční studio Dobřichovice bylo založeno v roce 1998.

Studio je zaměřeno na práci s dětmi od tří let až po dospělé. Zabývá se scénickým tancem. Výuka vychází z odkazu paní Jarmily Jeřábkové, žačky Isadory Duncan. Staví na přirozeném pohybu dítěte, na jeho hravosti, tvořivosti a fantazii.

Cílem výuky je zanechat dětem jejich přirozenost, nenásilně je kultivovat jak po stránce fyzické tak psychické, dovést je k vlastní tvorbě.

 

 

 

 

Vedoucí tanečního studia a lektorka: PaedDr. Hana Tuháčková

Vzdělání: Pedagogická fakulta University Karlovy

Taneční praxe: od 9 let do 22 let tančí u Evy Blažíčkové (žačka pí. Jarmily Jeřábkové), nejdříve jako žačka Tanečního oddělení LŠU Malá Štupartská a později jako členka Studia komorního tance, s nímž absolvovala řadu tuzemských a zahraničních vystoupení.

Pedagogická praxe: učitelka rytmické a pohybové výchovy při Osvětové besedě v Dobřichovicích a LŠU Malá Štupartská Praha 1 (1986–1989), taneční pedagog na LŠU Říčany (1989–1991), taneční pedagog ZUŠ Praha 2 (1991–1995), učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ Dobřichovice (1993–1995), taneční pedagog ve Studiu „Bosí“ Jaroslavy Hojtašové (1995–1998), v roce 1998 zakládá Taneční studio Dobřichovice, pohybová spolupráce na představení Macbeth v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském Hradě v režii Borise Rösnera (1998), taneční pedagog při ZŠ A MŠ Všenory v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM (od 2010).

Lektorka: Alžběta Šenkyříková

Vzdělání: Má za sebou 20 let školy tance Hanky Tuháčkové a mnoho zkušeností jako tanečnice na krajských i celostátních soutěžích. Vystudovala katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Od roku 2010 navštěvuje semináře vedené tuzemskými i zahraničními lektory zaměřené na tvořivou práci s dětmi. Od roku 2016 pracuje jako taneční pedagog při ZŠ Dobřichovice v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM.

 Lektorka: Jana Kašparová

Vzdělání: Vystudovala na vysoké škole cestovní ruch a management hotelnictví, později učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku. Je učitelkou na základní škole ve Všenorech, současně vede několik dětských skupin scénického výrazového tance. Tanci se sama v Tanečním studiu Dobřichovice aktivně věnuje téměř 20 let, nejprve jako dlouholetá žákyně, dnes působí i jako lektorka. Své mateřské studio několikrát reprezentovala jako tanečnice na krajských i celostátních přehlídkách a soutěžích. Vedle pedagogické činnosti se stále zabývá svým původním zaměřením – cestovním ruchem dětí, zejména organizuje letní tábory a zážitkové výlety pro děti od 6 do 15 let.

Lektorky: Hanka, Bětka a Jana

PaedDr. Hana Tuháčková

Alžběta Gavriněvová

 

 

 

 

Kdy a kde 

ZAČÍNÁME V TÝDNU OD 23. ZÁŘÍ 2019. Kurz označený X a O probíhá dvakrát týdně.

Dobřichovice

Pondělí 15.30–16.30  dívky 8-11 let (taneční technika) DoDo, Taneční sál  Hanka X
Středa 15.00-16.30 dívky 8-11 let (taneční praxe) ZŠ Dobřichovice, aula 1. st. Hanka X
Pondělí 16.30-18.00  dívky 12-15 (taneční technika) DoDo, Taneční sál  Hanka O
Středa 16.30-17.30 dívky 12-15 let (taneční praxe) ZŠ Dobřichovice, aula 1. st.
        
Hanka O
Úterý  16.00–17.00 4-6 let (pokrač. tanečnice) DoDo, Taneční sál Bětka  
Úterý  17.00-17.45 3-5 let (nové tanečnice) DoDo, Taneční sál Bětka  
Čtrvrtek 15.45–16.45 dívky 7-8 let (pokračující tanečnice) DoDo, Taneční sál Hanka  
Čtvrtek  16.45–17.45 dívky  5-6 let (pokračující tanečnice) DoDo, Taneční sál Hanka  
Čtvrtek 18.00-19.00 taneční improvizace pro starší dívky a dospělé DoDo, Taneční sál Hanka  


ZŠ Všenory

Pondělí 15.45-16.45 (4.-6. třida; taneční technika)                                       ZŠ Všenory, tělocvična Jana X  
Čtvrtek  13.00-14.00 1.-3. třída ZŠ Všenory, tělocvična Jana        
Čtvrtek 14.00-15.30 (4.-6. třida; taneční praxe) ZŠ Všenory, tělocvična Jana X
Kurzy budou začínat po první polovině září 2019 . První hodina je zároveň ukázková hodina a pro děti do 6 let je možné přidat se do kurzu i v průběhu pololetí.
 

Cena

Ceny jsou počítány za půl roku (5 měsíců). Minimálně bude vyučováno 15 lekcí.

1 lekce týdně 45 min. 1.600 Kč
1 lekce týdně 60 min. 1.800 Kč
1 lekce týdně 90 min. 2.000 Kč
2 lekce za týden 60 + 90 min. (Dobřichovice i Všenory) 2.500 Kč
1 lekce týdně ZŠ Všenory 60 min. 1.400 Kč
1 lekce týdně ZŠ Všenory 90 min 1.800 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

CESTA DO BUDOUCNOSTI 

Setkání s mimozemskou civilizací na vlastnoručně vyrobené raketě. 
Vydáme se poznávat okolí Dobřichovic, budeme si hrát a tvořit.

Příměstský dětský tábor je vhodný pro děti od 6 let do 11 let.

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8:00 do 17:00 hodin
  • stravu a pitný režim 
  • materiál, odměny
  • dopravu a vstupné na exkursích a výletech

Dopolední i odpolední svačina a oběd se dováží do DoDa.
 

 

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (taneční sál, společenská místnost Dobřichovického domku a zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

7.-10.7.2020

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Daniela Paletová - učitelka ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů 
Markéta Watierová - pedagog asistenta ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů


CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)

1 DEN
(včetně stravy)

2 100 Kč

550 Kč


 

KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz
lektorka - Daniela Paletová, paletová@zsdobrichovice.cz

Pokud máte zájem o tábor, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA)
a zašlete nascanovanou/vyfocenou na mail info@svcdodo.cz nebo vhoďte do schránky DoDa.
Poté bude Vaše dítě zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky, jméno dítěte a název aktivitiy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz