Taneční studio Dobřichovice 2022/2023

Taneční studio Dobřichovice bylo založeno v roce 1998.

Studio je zaměřeno na práci s dětmi od tří let až po dospělé. Zabývá se scénickým tancem. Výuka vychází z odkazu paní Jarmily Jeřábkové, žačky Isadory Duncan. Staví na přirozeném pohybu dítěte, na jeho hravosti, tvořivosti a fantazii.

Cílem výuky je zanechat dětem jejich přirozenost, nenásilně je kultivovat jak po stránce fyzické tak psychické, dovést je k vlastní tvorbě.

 

 

 
 

 

 

Vedoucí tanečního studia a lektorka:
PaedDr. HanaTuháčková, tel.: 734 441 372

Vzdělání: Pedagogická fakulta University Karlovy

Taneční praxe: od 9 let do 22 let tančí u Evy Blažíčkové (žačka pí. Jarmily Jeřábkové), nejdříve jako žačka Tanečního oddělení LŠU Malá Štupartská a později jako členka Studia komorního tance, s nímž absolvovala řadu tuzemských a zahraničních vystoupení.

Pedagogická praxe: učitelka rytmické a pohybové výchovy při Osvětové besedě v Dobřichovicích a LŠU Malá Štupartská Praha 1 (1986–1989), taneční pedagog na LŠU Říčany (1989–1991), taneční pedagog ZUŠ Praha 2 (1991–1995), učitelka hudební výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ Dobřichovice (1993–1995), taneční pedagog ve Studiu „Bosí“ Jaroslavy Hojtašové (1995–1998), v roce 1998 zakládá Taneční studio Dobřichovice, pohybová spolupráce na představení Macbeth v rámci Letních Shakespearovských slavností na Pražském Hradě v režii Borise Rösnera (1998), taneční pedagog při ZŠ A MŠ Všenory v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM (od 2010).

Lektorka: Alžběta Šenkyříková, tel.: 728 934 834

Vzdělání: Má za sebou 20 let školy tance Hanky Tuháčkové a mnoho zkušeností jako tanečnice na krajských i celostátních soutěžích. Vystudovala katedru výchovné dramatiky na DAMU v Praze. Od roku 2010 navštěvuje semináře vedené tuzemskými i zahraničními lektory zaměřené na tvořivou práci s dětmi. Od roku 2016 pracuje jako taneční pedagog při ZŠ Dobřichovice v rámci projektu TANEC ŠKOLÁM.

 Lektorka: Jana Kašparová

Vzdělání: Vystudovala na vysoké škole cestovní ruch a management hotelnictví, později učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku. Je učitelkou na základní škole ve Všenorech, současně vede několik dětských skupin scénického výrazového tance. Tanci se sama v Tanečním studiu Dobřichovice aktivně věnuje téměř 20 let, nejprve jako dlouholetá žákyně, dnes působí i jako lektorka. Své mateřské studio několikrát reprezentovala jako tanečnice na krajských i celostátních přehlídkách a soutěžích. Vedle pedagogické činnosti se stále zabývá svým původním zaměřením – cestovním ruchem dětí, zejména organizuje letní tábory a zážitkové výlety pro děti od 6 do 15 let.

Lektorky: Hanka, Bětka a Jana

PaedDr. Hana Tuháčková

Alžběta Gavriněvová

 

 

 

 

Kdy a kde 

První hodina je zároveň ukázková hodina a pro děti do 6 let je možné přidat se do kurzu i v průběhu pololetí.

Cena

Ceny jsou počítány za jedno školní pololetí (5 měsíců). Standardně je vyučováno 15 lekcí.

1 lekce týdně 45 min 1.650 Kč
1 lekce týdně 60 min. 1.950 Kč
1 lekce týdně 90 min. 2.100 Kč
2 lekce za týden 60 + 90 min. 2.700 Kč
1 lekce týdně ZŠ Všenory 60 min. 1.800 Kč

Kurzy budou začínat ve druhé polovině září, přesné datum bude upřesněno.

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz