ŽENY, které tančí s vlky

Seberozvojový kurz pro ženy, které se chtějí protančit do svého nitra, k druhým lidem, ke světu, k bytí.

Na osmi setkáních se otevřeme moudrosti ženského těla a necháme se okouzlit divokou podstatou své duše. Ta nás povede ke zdraví, opravdovosti a k důležitým ženským tématům jako je intuice, umění odevzdání a plynutí, uvolněné bytí v těle, radost ze života a smyslnost, tvořivost, vymezování hranic, léčení ran a odpuštění.

Čeká vás tanec, práce s tělem, pohybem, dechem, hlasem, hudbou i tichem. A náruč ženského společenství.

Kurz volně navazuje na předchozí „Ženy, které tančí s vlky“ a je otevřen všem ženám bez ohledu na věk, postavu nebo pohybové možnosti. Pro účast nepotřebujete umět tančit ani mít zkušenosti s osobním rozvojem.

Lektorka: Mgr. MgA. Helena Bezděková

Mgr. MgA. Helena BezděkováVzdělání: Psycholožka, psychoterapeutka a vášnivá tanečnice. Má výcviky v seberozvojové taneční metodě Autoestima flamenca®, v Gestalt terapii a v neverbálních technikách. Věnuje se současnému tanci a flamenku. Vystudovala také herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. Čerpá z různých tanečních směrů a přístupů, které podporují zdravý a funkční pohyb těla, ze soudobé taneční terapie, body psychoterapie a z vlastních zkušeností s působením hudby, tance, pohybu a výtvarného projevu na lidskou duši. 

Kdy a kde:

Středa:        19.00-21.15 hod            ženy od 16 do 99 let Fürstův sál, 5. května 3, Dobřichovice

Začínáme středa 20.9. 2017, 11. a 25.10, 8. a 22. 11., 6. 12., 10. a 24. 1. 2018

Cena:

kurz 8 x 2,15 hodiny                                                              2.640 Kč

Více info a ohlasy na kurzy www.helenabezdekova.cz

Přihlášky a dotazy: nejlépe do 15. září 2017 na helenabezdekova@gmail.com, 

telefon: 604 945 493

Po potvrzení, že je volné místo, prosím, uhraďte kurzovné na účet 777 09 777 09/2010.

Chcete-li udělat radost nějaké blízké ženě, ráda vám zašlu dárkový poukaz.

Koná se s podporou města Dobřichovice.

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Mgr. Renáta Bartoníčková+420 770 105 175
+420 731 488 774
info@dobrichovickydomek.cz