Dokumenty

VNITŘNÍ ŘÁD

Vnitřní řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci, účastníky zájmového vzdělávání a zaměstnanci organizace.

VNITŘNÍ ŘÁD.pdf

PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY DODO A VENKOVNÍ PLOCHY

Všichni návštěvníci Dobřichovického Domku by měli dodržovat pravidla popsaná v Provozním řádu budovy (dokument je zde k nahlédnutí). Lektoři jsou povinni seznámit své klienty (děti i dospělé) s jeho obsahem, aby se zabránilo úrazům nebo poškozování majetku.

PROVOZNÍ ŘÁD BUDOVY SVČ DODO.pdf

PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ PLOCHY.pdf

PRAVIDLA K PLAVECKÝM KURZŮM

PRAVIDLA K PLAVECKÝCH KURZŮM.pdf

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program SVČ Dobřichovického domku vychází z priorit a vizí SVČ, z jednotlivých typů činností a potřeb zájmového vzdělávání. Vlastní vzdělávací záměry vycházejí z možností personálních, materiálních, prostorových, z hlediska požadavků prostředí, z regionu a z tradic.

Školní vzdělávací program má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy především pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělávání, pomáhá je naplňovat všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností).

ŠVP.pdf

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základním principem preventivní strategie je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu, prevence a rozvoj dovedností, které vedou účastníky činností k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM.pdf

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022.pdf

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz