Kontakt

Dobřichovický Domek

5. května 12

252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

 

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek

školská právnická osoba

IČO: 04 626 478

 

Radka Alexy (ředitelka)

+420 770 105 175

info@dobrichovickydomek.czRenáta Bartoníčková (člen školské rady, školička Lumek)

+420 731 488 774

info.lumen@seznam.cz

 

Kde nás najdete

 

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová
Hana Matějková+420 770 105 175
+420 774 412 495
+420 778 427 108
info@dobrichovickydomek.cz