Organizace školního roku 2017/18

Středisko volného času se v organizaci školního roku řídí organizací školního roku platnou pro školy a školská zařízení.

Začátek a konec školního roku 2017/2018

4. 9. 2017 (pondělí)

Začátek školního roku

31. 1. 2018 (středa)

Konec prvního pololetí

29. 6. 2018 (pátek)

Konec druhého pololetí

Prázdniny ve školním roce 2017/2018

23.-25. 10. 2017 (pondělí, úterý, středa)

Ředitelské volno

26.-27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek)

Podzimní prázdniny

23. 12. 2017 (sobota) - 2. 1. 2018 (úterý)

Vánoční prázdniny

2. 2. 2018 (pátek)

Pololetní prázdniny

19. 2. - 23 2. 2018 (pondělí - pátek)

Jarní prázdniny

29. 3. - 30. 3. 2018 (čtvrtek a pátek)

Velikonoční prázdniny

30. 4. 2018 (pondělí) Ředitelské volno
7. 5. 2018 (pondělí) Ředitelské volno

2. 7. 2018 (pondělí) - 31. 8. 2018 (pátek)

Hlavní prázdniny

Většina kurzů a aktivit se rozbíhá 25. 9. 2017. V případě potřeby jsou změny začátků kurzů uveřejněny na webových stránkách SVČ Dobřichovický domek: www.dobrichovickydomek.cz

V době hlavních prázdnin budou v SVČ probíhat příměstské tábory. Jejich nabídka bude upřesněna v jarních měsících na webu SVČ, na nástěnkách, na místních vývěskách a v místním tisku.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz