Školní vzdělávací program DoDo

Školní vzdělávací program SVČ Dobřichovického domku vychází z priorit a vizí SVČ, z jednotlivých typů činností a potřeb zájmového vzdělávání.

Vlastní vzdělávací záměry vycházejí z možností personálních, materiálních, prostorových, z hlediska požadavků prostředí, z regionu a z tradic.

Školní vzdělávací program má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy především pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělávání, pomáhá je naplňovat všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností).
 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz