Školní vzdělávací program DoDo

Školní vzdělávací program SVČ Dobřichovického domku vychází z priorit a vizí SVČ, z jednotlivých typů činností a potřeb zájmového vzdělávání.

Vlastní vzdělávací záměry vycházejí z možností personálních, materiálních, prostorových, z hlediska požadavků prostředí, z regionu a z tradic.

Školní vzdělávací program má přímou vazbu na rámcové vzdělávací programy především pro předškolní vzdělávání a pro základní vzdělávání, pomáhá je naplňovat všemi formami zájmového vzdělávání (pravidelnou výchovnou a vzdělávací činností, příležitostnou, tematickou rekreační, táborovou, osvětovou činností, otevřenou nabídkou spontánních činností).
 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz