FIE - (FEUERSTEIN INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM) + D.B.Elkonin

 předškoláci,školáci 2022/2023

Bližší informace na  www.feuerstein.cz
 

V ročním programu FIE bude s dětmi probrán instrument Uspořádání bodů, Od jednotky ke skupině (matematika), Orientace v prostoru a Emoce. Vždy jsou zařazována preventivní cvičení předcházející poruchám učení. V průběhu roku se zpravidla vyřeší i případné grafomotorické obtíže. Děti se naučí systematické práci, práci s chybou, plánování, respektování názoru ostatních, postupně se omezuje impulzivní jednání. Vytvoří si představu početní řady a zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení).

Nejdříve byla řeč, pak teprve psané písmo. Velkou výhodou pro děti je absolvování tréninku jazykových schopností podle D. B. Elkonina, kde si osvojí základní principy čtení. Děti se naučí vyčleňovat jednotlivé hlásky ve slově sluchem, pak k hláskám přiřadit žeton (symbol písmena), rozlišovat souhlásky a samohlásky, určovat jejich délku. 

Dopolední kurz velmi dobře simuluje školní docházku. Děti postupně zvládnou samostatný příchod, umí se postarat o své věci, doba systematické práce se prodlouží, počet přestávek se sníží.

Kdy a kde

Čtvrtek 14:00-15:30 mladší školní věk ZŠ Dobřichovice cena dle počtu žáků
 

Do probíhajícího programu není možné vstupovat v průběhu roku.

Všechny kurzy začínají ve druhé polovině září, termín bude upřesněn.

Máte-li zájem přihlásit se do programu FIE, prosíme kontaktujte nejprve lektorku a domluvte se s ní na dalším postupu.

Cena

dle počtu žáků    

Lektorka: Ivana Sedloňová, asistent v ZŠ, tel.: +420 774 412 495

Vzdělání:

  1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK) - celoživotní licence, 
  2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),
  3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),
  4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK),
  5. Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar - diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav,
  6. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP), 
  7. Zprostředkovaná samomluva podle R. Feursteina při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, 
  8. Matematika kognitivním způsoberm, 
  9. pravidelná aktivní účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané péči apod.

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz