FIE (FEUERSTEIN INTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM) - předškoláci

V ročním programu FIE bude s dětmi probrán instrument USPOŘÁDÁNÍ BODŮ, OD JEDNOTKY KE SKUPINĚ, ORIENTACE a EMOCE. Vždy jsou zařazována preventivní cvičení předcházející poruchám učení (Pokorná, Sindelarova). V průběhu roku se zpravidla vyřeší i případné grafomotorické obtíže. Děti se naučí systematické práci, přesnosti a preciznosti, práci s chybou, plánování, postupně omezují impulzivitu a egocentrismus, začínají respektovat názor a pohled jiného člověka. Vytvoří si představu početní řady a zvládnou principy základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení). V druhém pololetí jsou přidávány prvky z Elkonina.

Dopolední kurz velmi dobře simuluje školní docházku. Děti postupně zvládnou samostatný příchod, umí se postarat o své věci, doba systematické práce se prodlouží, počet přestávek se sníží.

Velkou výhodou je pro děti absolvování dvouletého cyklu. Trénink jazykových schopností podle Elkonina je primárně postaven jako dvouletý. Program FIE je autory koncipován také na dva roky. V tomto kurzu bude probrána celá předgrafémová i grafémová etapa podle Elkonina a FIE doplněná dalšími instrumenty podle potřeb konkrétní skupiny.

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog

Vzdělání:

  1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK),
  2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),
  3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),
  4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK),
  5. Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar - diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav,
  6. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP), 
  7. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané péči apod.

Kdy a kde

Pondělí:       

8.00-12.00      

FIE předškoláci + děti s odloženou školní docházkou

 

 

Úterý:

8.00-12.00

FIE + Elkonin

OBSAZENO

 

Středa

8.00-12.00

FIE předškoláci + děti s odloženou školní docházkou

OBSAZENO

 

Čtvrtek

8.00-12.00

FIE + Elkonin (předgrafémová přípr.)

 

 

Pondělí

13.30-15.00

FIE mladší školní děti

OBSAZENO

 

Pondělí 15.00-16.00 FIE mladší školní děti OBSAZENO  

Středa

13.30-15.00

FIE mladší školní děti

OBSAZENO

 

Všechny kurzy začínají v týdnu od 18. září 2017.

Cena

Cena je počítána za 1 dopolední vyučování.

1 dopoledne    8.00-12.00 hod                  550 Kč

V případě nenaplnění kurzu rezervovaného pro logopedickou ordinaci budou od 1. 9. 2017 zbývající místa otevřena pro ostatní klienty. Jako náhradníka je možné přihlásit dítě již nyní. Do právě probíhajících programů není možné vstupovat v průběhu školního roku.

Každý kurz tvoří skupinka 3-4 dětí. Vyučování probíhá především v učebně (společenská místnost) Dobřichovického domku. Mezi 11:30-12:00 hod předává lektor dítě rodičům s vyhodnocením proběhlého dne. Tato intenzivní speciálněpeadogogická intervence vede k velmi rychlému posunu dětí. Na každý problém i pozitivní hodnocení je možno ihned pružně reagovat.

Děti si přinesou v baťůžku vlastní svačinku, pití, přezůvky, penál a sešit. Děti nedostávají domácí úkoly.

V případě potřeby je možné domluvit, aby dítě zůstalo na oběd ve školičce Lumek v 1. patře Dobřichovického domku. Podle již získaných zkušeností je možné dítě odvézt na oběd zpět do MŠ na odpolední program.

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz