FIE - (FEUERSTEIN INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM) + D.B.Elkonin

 předškoláci,školáci 

Bližší informace na  www.feuerstein.cz
 
FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky v rozvíjení schopnosti učit se a ve zvyšování kritického myšlení, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru.  
 
Metoda FIE se také používá jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou vyplývat z poruch pozornosti, hyperaktivity, potíží s pamětí, orientace v prostoru, neurologických obtíží a poranění mozku.  
 
Využívá se práce s jednotlivými instrumenty, které jsou vždy zaměřeny na rozvoj určité oblasti: rozvoj kognitivních funkcí a učebního potenciálu; komunikační schopnosti – rozvoj a obohacování slovní zásoby, přesné a výstižné vyjadřování myšlenek; potlačování impulzivity, kontrola chování; rozvoj kritického myšlení; obohacování se zkušeností ostatních – sdílení, naslouchání, spolupráce, sounáležitost, empatie, tolerance k individuálním rozdílům, vzájemné respektování, vnímání vztahů; organizace a plánování – krokování, vytváření strategií, systematická práce, pečlivost; flexibilita v měnících se situacích; vnitřní motivace, rozvoj aktivního učení, pozitivní sebepojetí, pocit kompetence, optimistický postoj. 
 
Kurz je veden individuálně, nebo ve dvojicích. Řada Standard je určena populaci od 8 let do dospělosti. Řada Basic je určena dětem předškolního věku, respektive dětem od 3 do 7 let a osobám s nedostatečnými kognitivními schopnostmi.  
 
FIE je mezinárodně rozšířená metoda, která přináší vynikající výsledky v rozvíjení schopnosti učit se a ve zvyšování kritického myšlení, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru.  
 
Metoda FIE se také používá jako nápravný program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou vyplývat z poruch pozornosti, hyperaktivity, potíží s pamětí, orientace v prostoru, neurologických obtíží a poranění mozku.  
 
Využívá se práce s jednotlivými instrumenty, které jsou vždy zaměřeny na rozvoj určité oblasti: rozvoj kognitivních funkcí a učebního potenciálu; komunikační schopnosti – rozvoj a obohacování slovní zásoby, přesné a výstižné vyjadřování myšlenek; potlačování impulzivity, kontrola chování; rozvoj kritického myšlení; obohacování se zkušeností ostatních – sdílení, naslouchání, spolupráce, sounáležitost, empatie, tolerance k individuálním rozdílům, vzájemné respektování, vnímání vztahů; organizace a plánování – krokování, vytváření strategií, systematická práce, pečlivost; flexibilita v měnících se situacích; vnitřní motivace, rozvoj aktivního učení, pozitivní sebepojetí, pocit kompetence, optimistický postoj. 
 
Kurz je veden individuálně, nebo ve dvojicích. Řada Standard je určena populaci od 8 let do dospělosti. Řada Basic je určena dětem předškolního věku, respektive dětem od 3 do 7 let a osobám s nedostatečnými kognitivními schopnostmi.  

Kdy a kde

Čtvrtek 14:00-16:00 mladší školní věk ZŠ Dobřichovice zdarma
Pátek 15:00-17:00 školní věk DoDo, klubovna zdarma
 

Do probíhajícího programu není možné vstupovat v průběhu roku.

Všechny kurzy začínají ve druhé polovině září, termín bude upřesněn.

Máte-li zájem přihlásit se do programu FIE, prosíme kontaktujte nejprve lektorku a domluvte se s ní na dalším postupu.

 

Lektorka: Ivana Sedloňová, asistent v ZŠ, tel.: +420 774 412 495

Vzdělání FIE: FIE standard I a FIE basic 1

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Mgr. Libuše Stupavská, zástupkyně ředitelky

776 178 641 (L. Stupavská)
778 427 108 (H. Matějková)
774 412 495 (I. Sedloňová)
605 233 542 (D. Čermáková)
737 685 895 (J. Košina)

účetní Blanka Veselá (platby, potvrzení)
ucetni@svcdodo.cz
info@svcdodo.cz