KOSTKY pro děti

Tyto kurzy rozvíjí stavební, strojírenské a technologické koncepty pomocí kostiček stavebnice LEGO®
Kurzy pořádáme pod heslem Bricks 4 Kidz®:
We Learn (Učíme se), We Build (Stavíme), We Play (Hrajeme si).

  • Učíme se – lektor prezentuje 5 – 10 min lekci na dané téma (např. Větrný mlýn - vynález, přenos, energie, soukolí, hřídel).
  • Stavíme – žáci konstruují model určený pro dané téma, krok za krokem pomocí návodu.
  • Hrajeme si – žáci rozvíjejí svou vlastní kreativitu právě v čase, který mají na hru.
  • K postavení modelu používáme sadu Bricks 4 Kidz®, která je založena na stavebnici LEGO®.
  • Na úvod hodiny diskutujeme s žáky o modelu, který budeme stavět.
  • Každý týden pracují žáci na novém projektu, jednotlivé modely jsou řazeny do tematických okruhů (např. stroje, stavby, přírodní katastrofy, zákony fyziky, poznávání vesmíru) a umožňují žákům osahat si základní principy fungování přístrojů a objevovat základní fyzikální zákony.
  • Během práce na projektu žáci pracují ve dvojicích a rozvíjejí své schopnosti komunikace a spolupráce.
  • Po dokončení modelu stráví děti zbytek hodiny upravováním svých modelů a porovnáváním výsledků jednotlivých dvojic.
Více ke kroužku zde na webu pod záložkou Bricks4kidz:
https://www.dobrichovickydomek.cz/bricks4kidz/

Kdy:

Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy od 1.10. M. Svobodová
Pondělí: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Slivenec od 1.10. D. Čermáková
Pondělí: 14.45-15.45 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn od 24.9. D. Hanzelková
Pondělí: 15.00-16.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice od 1.10. K. Paloušová
Pondělí: 16.00-17.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Loděnice od 1.10. K. Paloušová
Pondělí: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řeporyje od 1.10. D. Čermáková
Úterý: 13.40-14.40 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Lipence od 2.10. M. Vondráčková
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice od 2.10. D. Hanzelková
Úterý: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Hlásek - Hlásná Třebaň od 2.10. P. Vlasák
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice od 2.10. M. Vondráčková
Úterý: 15.45-16.45 předškoláci MŠ Bambinárium - Řevnice od 2.10. A. Stehlíková
Středa: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) 2. ZŠ Beroun Preislerova od 3.10. K. Zakar
Středa: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) RC Chuchle od 3.10. A. Stehlíková
Středa: 15.00-16.00 2.-4. třída,
B4K WeDo
RC Chuchle od 3.10. A. Stehlíková
Středa: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Radotín od 3.10. I. Abramovičová
Středa: 15.00-16.00 předškoláci MŠ Jeden Strom Černošice od 3.10. I. Behenská
Čtvrtek: 14:00-15:00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory od 4.10. J.Procházková
Čtvrtek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) DoDo, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Čtvrtek: 15.00-16.00 2.-4. třída,
B4K WeDo
DoDO, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Čtvrtek: 16.00-17.30 9-13 let,
B4K Mindstorm EV3
DoDO, Společenská místnost od 4.10. I. Sedloňová
Pátek: 13.30-14.30 děti cca 7-11 let (ZŠ)  ZŠ Zadní Třebaň od 21.9. D.Hanzelková

Cena:

1 lekce týdně 60 min B4K 1.500 Kč 15 lekcí
1 lekce týdně 60 min B4K WeDo 2.000 Kč (včetně potřebných materiálů) 15 lekcí
1 lekce týdně 90 min B4K Mindstorm EV3 2.500 Kč (včetně potřebného vybavení) 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 
Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz