Kurz pro předškoláky A děti s odkladem školní docházky

Kurz pro děti s odkladem školní docházky a pro předškoláky je osvědčený kurz s omezenou kapacitou kvůli zajištění opravdového individuálního přístupu. Pokud má vaše dítě odklad, nebo ho čeká nástup do školy a vy byste ho rádi na ten důležitý krok dobře připravili, není nic vhodnějšího než tento kurz. Kurz probíhá v budově 1. stupně ZŠ Dobřichovice, aby si děti navíc zvykly na školní prostředí.

Kurz zajistí dětem rozvoj parciálních psychických funkcí (zraková, sluchová percepce) podstatných pro rozvoj čtení, psaní a počítání pod odborným dohledem. Děti si trénují pozornost, paměť a předmatematické představy, kromě toho rozvíjí pracovní návyky a emoční odolnost. Důležitá je spolupráce s rodiči. Účastníci přivykají pravidelnému režimu práce (i zodpovědnosti za práci doma), po ukončení kurzu jsou připraveni na vstup do školy.

Lektorka: Mgr. Jana Doksanská

Vzdělání a odborná praxe: Psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně pro Prahu 8 (leden 1998 – červen 2004), psycholog Speciálně pedagogického centra Štíbrová (leden 2003 – červen 2006), psycholog pro ZŠ a MŠ Dobřichovice (od září 2002 dosud), Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (od října 2007 dosud). Absolvent výcviku SUR 500 hodin, Rodina jako systém 50 hodin + supervize, Supervidována u PhDr. Vyhnálkové v oblasti práce s rodinami, rodinné terapie. V oblasti individuální a párové terapie supervize u Prof. Hellera. Průběžné vzdělávání zaměřené na diagnostické instrumenty, např. 2011-13 tříletý výcvik v koceptech Transakční analýzy, 2014-16 Advans trénink Transakční analýzy se specializací na psychologické poradenství.

Kdy

Úterý: 14.30-15.30 děti 5-7 let (pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky) ZŠ Dobřichovice

I.POLOLETÍ

Začátek kurzu je v úterý 19. 9. 2017.

II.POLOLETÍ

Po ukončení prvních 15 lekcí bude kurz okamžitě pokračovat dalšími 15 lekcemi pro druhé pololetí.

Cena

Cena je počítána za první i druhé pololetí školního roku (30 lekcí). Maximální kapacita 10 dětí.

1 hodina týdně 60 min.        1.900 Kč za celý školní rok    (950 Kč za pololetí, podpořeno grantem MěÚ Dobřichovice)

 Vzhledem k 50% slevě díky podpoře města Dobřichovice prosíme z organizačních důvodů o platbu za celý školní rok.

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz