Kurz pro předškoláky A děti s odkladem školní docházky 2020/2021

Tak jako v předchozích letech, i letos otevíráme osvědčený kurz pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky zaměřený na přípravu dítěte pro vstup do 1. třídy. Kurz bude probíhat v budově 1. stupně ZŠ Dobřichovice. Děti se seznámí s prostředím školy, zažijí si její běžný provoz a v září budou přicházet do jim známého prostředí, v kterém se již dobře orientují.

Kurz je věnován rozvoji kognitivních schopností dítěte spolu s rozvojem jeho dílčích schopností (zraková a sluchová diferenciace, zaměření pozornost atp.). Důraz je věnován na správné vytváření matematických představ a pochopení podstaty čtení slov na základě poznávání jejich hláskové struktury (nejprve vznikla mluvená řeč, až poté její psaná forma). Pro práci budeme využívat HLÁSKAŘ (trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina) primárně určený pro předškolní věk, s kontrolovaným výběrem slovního materiálu odpovídající vývoji dětí.  V průběhu roku jsou korigovány případné grafomotorické obtíže. Děti spolu nesoutěží, neporovnávají se. Úspěch a pokrok dětí záleží na spolupráci s rodiči.

Lektorka: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog

Vzdělání:

  1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK),
  2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael),
  3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku),
  4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK),
  5. Deficity dílčích funkcí podle Brigitte Sindelar - diagnostika úrovně percepčních a kognitivních funkcí dítěte školního věku, realizace náprav,
  6. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP), 
  7. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané péči apod.

Kdy

Úterý: 14:00-15:30 děti 5-6 let (před zahájením školní docházky) ZŠ Dobřichovice I. stupeň

Kurz začíná 22. září 2020. Celkem 30 lekcí.
Do kurzu NENÍ možné vstoupit průběhu školního roku. 

Cena

Cena je počítána za první i druhé pololetí školního roku (30 lekcí). Maximální kapacita 10 dětí.

1 hodina týdně 90 min.        1.900 Kč za celý školní rok + 350 Kč HLÁSKÁŘ (tato kniha vám zůstane) (950 Kč za pololetí, podpořeno grantem MěÚ Dobřichovice)

 Vzhledem k 50% slevě díky podpoře města Dobřichovice prosíme z organizačních důvodů o platbu za celý školní rok.

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz