PC Akademie - dospělí:   S kurz

Kurz v průběhu školního roku:

Kurz S     (4 x 2 hod.)
Začínáme s počítačem

Základní kurz, určený i pro seniory a naprosté začátečníky. Kurz je vhodný zjm. pro uživatele, kteří ještě nemají zažité ovládání poč. myši a klávesnice, neorientují se v základních pojmech a teprve začínají pracovat s PC. Cílem kurzu je naučit se základům práce na PC.

 

Lektor: Aleš Liber

Aleš LiberVzdělání: Absolvent SPŠS + VOŠ, obor Informační technologie,1982 - 1993 pracoval ve výpoč. středisku PaS GŘ (ved. směny operátorů, provozní programátor), 1994 - 2010 pro Syscom software, s.r.o. (ved. odd. zákaznické podpory a dokumentace, ved. vývoje softwarových aplikací, ved. týmu ekonomických a majetkových modulů, školení a prezentace firemních produktů), od 2010 na OSVČ - poskytování sw a poradenství v oblasti IT, mimoškolní výchova a vzdělávání, lektorská činnost, Akreditace vzdělávací instituce MŠMT.

Kdy

Pátek: S-kurz 10.00-12.00 dospělí a senioři

Začátek kurzu dle domluvy s lektorem.

 

Cena

S kurz 8 hod (4 x 120 min)        800 Kč

Počet účastníků: 3 - 8.

Platba za kurz hotově na místě.

Více informací na webových stránkách: https://www.pcakademie.cz/pc-akademie-pocitacove-kurzy-a/kurzy/kurzy-pro-dospele/s-kurzy-zakladni

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz