Věda nás baví

Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Při experimentech používáme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 1. do 5. třídy ZŠ. Skupinová výuka 6-15 dětí (vědecké týmy 3-5 členů).

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Lektorka: Dr. Radka Alexy

Úterý ZŠ Dobřichovice

Dr. Radka AlexyVzdělání: Vysoká škola IHI v Zittau, Německo (obor technika životního prostředí a toxikologie), doktorské studium na univerzitní klinice ve Freiburgu i. Br., Německo (výzkum antibiotik a vývoj rezistencí),  4 roky zástupce vedoucího oddělení pro aplikovaný výzkum na univerzitní klinice ve Freiburgu (výuka na universitě ve Freiburgu, výzkumná činnost, publikování), půlroční stáž na universitě Toronto, Kanada, od 2007 vedoucí odd. QA/RA ve farmaceutické firmě Interpharma Praha, a.s., momentálně aktivní v oblastni organizování volnočasových aktivit pro děti a dospělé (ředitelka SVČ Dobřichovický domek).

Lektorka: Kamila Vondráčková

Úterý ZŠ Černošice

Vzdělání: Již čtvrtým rokem studuje na Přírodovědeckého fakultě Univerzity Karlovy, obor Ekologická a evoluční biologie. Zároveň studuje obor Archeologie pravěku a středověku na FF UK. Práce s dětmi ji velmi baví. V minulých letech pomáhala organizovat tenisová soustředění (pro děti 5-14 let) a zároveň během roku vedla tréninky. V létě pracuje jako lektorka na příměstských táborech. Její největšími zálibami jsou cestování a sport. V minulosti se např. zůčastnila dobrovolnických projektů v Itálii a v budoucnu by ráda studovala v zahraničí.

Lektorka: Jana Procházková

Pátek ZŠ Všenory

Vzdělání: Vystudovala jsem Přírodovědeckou a Pedagogickou fakultu UK a mám praxi 24 let jako učitelka v ZŠ Mníškek pod Brdy a v ZŠ Všenory. Také mám několikaletou zkušenost s vedením kroužků Přírodověda a Korálkování a gumičkování.

Kdy

Pondělí: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy od 2.10.
Pondělí: 16.45-17.45 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Rudná od 2.10.
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Černošice od 3.10.
Úterý: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice od 3.10.
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) DoDo, Spol. místnost od 3.10.
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Beroun - závodí od 3.10.
Středa:   14.45-15.45 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Preislerova, Beroun od 4.10.
Pátek:   14.15-15.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Všenory od 6.10.
Pátek: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Karlštejn od 6.10.
Pátek: 14.30-15.30 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Líšnice od 6.10.

Pokud kroužek ještě neznáte, přijďte se podívat na hodinu kdykoli v průběhu kurzu.

Cena

Cena je počítána za půl roku (14 lekcí).

1 hodina týdně 60 min.        1.500 Kč (včetně potřebných materiálů)

Sleva 20% pro sourozence!

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz