Věda hrou

Děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), postaví si ekologický automobil, fungující model trávicí soustavy, zjistí, jak vznikají mapy nebo proniknou do tajemství stavby periskopu apod. Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. Při experimentech používáme běžně dostupné materiály jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.

Pro zvídavé žáky prvního stupně, od 2. do 5. třídy ZŠ. Skupinová výuka 6-15 dětí (vědecké týmy 3-5 členů).

Dětem bude poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky.

Lektorka: Marcela Hopfingerová

Lektorka: Martina Irová

Klub věda hrou

Pondělí 14,00-15,30 20 lekcí/
90 minut
ZŠ Všenory  Martina Irová OBSAZENO
Pondělí 13,30-15,00 20 lekcí/
90 minut
ZŠ Dobřichovice
 
M. Hopfingerová OBSAZENO

Klub je podpořen v rámci projektu "Personální a ICT podpora", registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008740, který je spolufinancován Evropskou unií.

Klub je pro děti zdarma. Pro účast v kurzu je nutno vyplnit a odezdat přihlášku.

Věda hrou

Pondělí: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Mníšek pod Brdy od 1.10. M. Svobodová
Úterý: 14.00-15.00 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Líšnice od 2.10. K. Šestáková
Úterý: 15.15-16.15 děti cca 7-11 let (ZŠ) ZŠ Řevnice od 2.10. D. Virágová
Úterý: 15.30-16.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Hlásek - Hlásná Třebaň od 2.10. P. Vlasák
Úterý: 15.50-16.50 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Jeden Strom - Černošice od 18.9. I. Behenská
Středa:   14.45-15.45 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Preislerova, Beroun od 3.10. K. Zakar
Pátek 14.30-15.30 děti cca 7-11 let  (ZŠ) ZŠ Zadní Třebaň od 21.9. D. Hanzelková

Pokud kroužek ještě neznáte, přijďte se podívat na hodinu kdykoli v průběhu kurzu.

Cena

1 hodina týdně 60 min.        1.500 Kč (včetně potřebných materiálů) 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz