ATLETIKa školní rok 2019/2020

Atletiku provozujeme ve spolupráci s atletickým klubem ASK Dipoli (Tomáš Vodička).

Cílem našich trenérů je ukázat atletům, že sport je zábava, navazování nových přátelství, možnost zažít úspěch a mít radost z pohybu. 
Mimo tréninky a soustředění pořádáme také atletické závody na našich sportovištích a pravidelně se účastníme atletických závodů družstev i jednotlivců po Středočeském kraji i celé České republice.

Lektoři: atletický klub ASK Dipoli Černošice

 

Kdy a kde:

pondělí 14.00 - 15.00 1.- 4. třída Sokol Řevnice  
středa 15.40 - 16.40 1.- 3. třída ZŠ Všenory  

Děti vyzvedáváme v družině.

Cena:

1 950 Kč 15 lekcí 60 minut  

Kroužek atletiky začíná po první polovině zář 2019.

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz