Feldenkraisova metoda / "Učení pohybem"

Feldenkraisova metoda je postavena na lidské schopnosti učit se celý život nové věci, včetně pohybových dovedností. Napadlo vás někdy, že si například chronickou bolest zad způsobujeme sami svými pohybovými návyky – tím jak chodíme, sedíme, ležíme? V každém věku je možné začít zažité způsoby měnit, naučit se se svým tělem zacházet lépe a chytřeji, a předcházet tak řadě obtíží nebo se jich zbavit. Feldenkraisova metoda nabízí důmyslně propracovaný a navíc přirozený způsob učení, jak zacházet se svým tělem. Přináší to stálý a žádoucí účinek, nejen na náš pohyb, ale i v každodenním životě.

Pohybem k sebeuvědomění to je motto skupinového cvičení Feldenkraisovou metodou. Toto cvičení je určeno všem bez omezení věku, každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou.

Skupinové lekce Feldenkraisovy metody probíhají většinou v leže na podložkách. Lektor/ka vede cvičení hlasem, nepředvádí, co dělat. Lekce jsou příjemné, občas překvapivé. Zkoumají širokou škálu lidského pohybu od velmi jednoduchých a pomalých, po složitější dovednosti. Po lekcích se obvykle dostavuje pocit lehkosti, vzpřímenější postoj, lepší rovnováha, hlubší dýchání a lepší pohyblivost. Při pravidelném cvičení často odezní i letitá chronická bolest a vrací se radost z pohybu. Základní pohyby jako chůze, shýbání se, otáčení, zdvihání předmětů, vstávání z lehu nebo sedu či obouvání a oblékání, se stávají snazšími a příjemnějšími. V lekcích Feldenkraisovy metody nejde o výkon, ale o kvalitu pohybu a hledání nových možností.

Lektorka: Mgr. Dana Gavriněvová

Mgr. Dana GavriněvováVzdělání: Vystudovala FTVS UK Praha, obor tělesná výchova - biologie. Je držitelkou mezinárodního oprávnění k výuce skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody (Awareness Through Movement®). "Studium Feldenkraisovy metody úspěšně zakončila v únoru r. 2015 ve Vídni (Feldenkrais Institut Wien) pod vedením Jeremyho Krausse, osobního žáka Dr. Feldenkraise."

 

Kdy a kde:

Úterý: 18.45-19.45 DoDo, Taneční sál

Kurz začíná v úterý 11.9.2018.

Cena:

60 minut 145 Kč 1 lekce
60 minut 1 900 Kč 14 lekcí

Kapacita lekce je 12 lidí.

Lekce 30.9.2018 nebude!

Více informací o Feldenkraisově metodě a jejím zakladateli najdete na webových stránkách: https://www.feldenkrais.cz/o-metod283.html

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz