Feldenkraisova metoda / "Učení pohybem" 2019/2020

Feldenkraisova metoda je postavena na lidské schopnosti učit se celý život nové věci, včetně pohybových dovedností. Napadlo vás někdy, že si například chronickou bolest zad způsobujeme sami svými pohybovými návyky – tím jak chodíme, sedíme, ležíme? V každém věku je možné začít zažité způsoby měnit, naučit se se svým tělem zacházet lépe a chytřeji, a předcházet tak řadě obtíží nebo se jich zbavit. Feldenkraisova metoda nabízí důmyslně propracovaný a navíc přirozený způsob učení, jak zacházet se svým tělem. Přináší to stálý a žádoucí účinek, nejen na náš pohyb, ale i v každodenním životě.

Pohybem k sebeuvědomění to je motto skupinového cvičení Feldenkraisovou metodou. Toto cvičení je určeno všem bez omezení věku, každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou.

Skupinové lekce Feldenkraisovy metody probíhají většinou v leže na podložkách. Lektor/ka vede cvičení hlasem, nepředvádí, co dělat. Lekce jsou příjemné, občas překvapivé. Zkoumají širokou škálu lidského pohybu od velmi jednoduchých a pomalých, po složitější dovednosti. Po lekcích se obvykle dostavuje pocit lehkosti, vzpřímenější postoj, lepší rovnováha, hlubší dýchání a lepší pohyblivost. Při pravidelném cvičení často odezní i letitá chronická bolest a vrací se radost z pohybu. Základní pohyby jako chůze, shýbání se, otáčení, zdvihání předmětů, vstávání z lehu nebo sedu či obouvání a oblékání, se stávají snazšími a příjemnějšími. V lekcích Feldenkraisovy metody nejde o výkon, ale o kvalitu pohybu a hledání nových možností.

Lektorka: Mgr. Dana Gavriněvová

Mgr. Dana GavriněvováVzdělání: Vystudovala FTVS UK Praha, obor tělesná výchova - biologie. Je držitelkou mezinárodního oprávnění k výuce skupinových lekcí Feldenkraisovy® metody (Awareness Through Movement®). "Studium Feldenkraisovy metody úspěšně zakončila v únoru r. 2015 ve Vídni (Feldenkrais Institut Wien) pod vedením Jeremyho Krausse, osobního žáka Dr. Feldenkraise."

 

Kdy a kde:

Úterý: 18.45-19.45 DoDo, Taneční sál

Kurz začne v 2. pol. září 2019.

Cena:

60 minut 150 Kč 1 lekce
60 minut 2 000 Kč 15 lekcí

Kapacita lekce je 12 lidí.

Více informací o Feldenkraisově metodě a jejím zakladateli najdete na webových stránkách: https://www.feldenkrais.cz/o-metod283.html

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

CESTA DO BUDOUCNOSTI 

Setkání s mimozemskou civilizací na vlastnoručně vyrobené raketě. 
Vydáme se poznávat okolí Dobřichovic, budeme si hrát a tvořit.

Příměstský dětský tábor je vhodný pro děti od 6 let do 11 let.

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8:00 do 17:00 hodin
  • stravu a pitný režim 
  • materiál, odměny
  • dopravu a vstupné na exkursích a výletech

Dopolední i odpolední svačina a oběd se dováží do DoDa.
 

 

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (taneční sál, společenská místnost Dobřichovického domku a zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

7.-10.7.2020

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Daniela Paletová - učitelka ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů 
Markéta Watierová - pedagog asistenta ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů


CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)

1 DEN
(včetně stravy)

2 100 Kč

550 Kč


 

KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz
lektorka - Daniela Paletová, paletová@zsdobrichovice.cz

Pokud máte zájem o tábor, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA)
a zašlete nascanovanou/vyfocenou na mail info@svcdodo.cz nebo vhoďte do schránky DoDa.
Poté bude Vaše dítě zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky, jméno dítěte a název aktivitiy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz