Florbal 2019/2020

Sportovní klub Olymp Praha ve spolupráci se ZŠ Josefa Kubálka ve Všenorech, ZŠ Loděnice a se střediskem volného času Dobřichovický domek pro Vás připravili kroužek florbalu na základních školách.

Kroužek je určen pro kluky i holky všech věkových kategorií. Na kroužku se naučíme základní florbalovou techniku, dovednosti s míčkem a holí a týmové vnímání hry. U dětí bude dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.  Kroužek povede zkušený lektor s dlouholetou praxí a florbalovou licencí.

Na co se mohou Vaše děti těšit?

  • Zábavné lekce plné her a dovednostních soutěží
  • Meziškolní turnaje se sladkou odměnou pro všechny účastníky
  • Nové dovednosti a kamarádi
  • Pestrý a zábavný odpolední program

Bonusy kurzu:

  • Dvakrát ročně pořádáme pro děti turnaj kroužků, kde Vaše děti změří síly s ostatními základními školami z Prahy a středních Čech
  • V případě zájmu možnost hrát ligové zápasy

Děti potřebují pohodlné sportovní oblečení, boty "sálovky", pití a hokejku (tu je možné zapůjčit od lektora).

Lektor: Michal Karban (Všenory)

Vzdělání/zkušenosti: Dlouholetá praxe ve vedení florbalových tréninků mládeže. Rovněž velké zkušenosti ve vedení florbalového klubu Olymp Praha sekce Radotín a Zbraslav. Aktivní hráč florbalového klubu Olymp Praha a držitel trenérské licence udělované Českou Florbalovou unií. Kontakt: 731 026 566

Lektor: Jan Havel (Loděnice)

Vzdělání/zkušenosti: Dlouholetá praxe ve vedení florbalových tréninků mládeže a organizaci sportovních akcí. Aktivní hráč florbalového klubu Olymp Praha a rovněž držitel trenérské licence udělované Českou Florbalovou unií. Kontakt: 605 833 883

Kdy a kde

Úterý     13.30-14.30         6 - 8 let (začátečníci) ZŠ Všenory, tělocvična  
Úterý 14.30-15.30 9 - 10 let (pokračující) ZŠ Všenory, telocvična  
Úterý 15.30-16.30 11 - 15 let (pokračující) ZŠ Všenory, telocvična  
Úterý 15.00-16.00 1.-3. třída ZŠ Loděnice, tělocvična  
Úterý 16.00-17.00 4.-7. třída ZŠ Loděnice, tělocvična  

Začátek kurzu je v 1. pol. září 2019.

Cena

1 lekce týdně             1.000 Kč ZŠ Všenory 15 lekcí
1 lekce týdně 1.000 Kč ZŠ Loděnice 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Název mateřské organizace, internetové stránky a Facebook: FbK Olymp Praha, www.fbkolymp.cz, facebook.com/olympflorbal

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz