Historický ŠERM  2019/2020

Historický šerm je aktivita vhodná pro chlapce i dívky z 1. stupně základních škol.

Děti v kurzu projdou základní pohybovou průpravou, budou zdokonalovat svoji obratnost a koordinaci a seznámí se se základy šermu.

Lektor: Ing. Josef Jan Kutílek

Vzdělání / zkušenosti: Historickému šermu se věnuje již od roku 1981 (1981 - 1984 SHŠ Colonel, 1988 - 1989 SHŠ Rytíři z Hlavence). V roce 1990 založil skupinu historického šermu Alotrium, která aktivně vystupuje na mnoha akcích v Čechách i v zahraničí. Pan Kutílek je také pořadatelem dvoudenního Královského průvodu Karla IV. z Radotína na hrad Karlštejn, festivalu Dobřichovická Alotria a Smečenské městské slavnosti.

 

Lektor: Erik Onoda
 

Kdy a kde

Čtvrtek: 17.00-18.00 1. stupeň ZŠ ZŠ Všenory, tělocvična  
                     

Kurz bude začínat v 1. pol. září 2019.

Cena

1 hodina týdně 60 min.     1.000 Kč 15 lekcí

 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz