Sebeobrana

Kurz pro chlapce, ale i dívky - SEBEOBRANA nebo JAK PŘEŽÍT!
Kurz je vhodný pro děti od 8 let do 12 let.

Děti se zde  budou učit základní pohybové obratnosti, koordinaci, základy gymnastiky. Dále se budou věnovat sebeobraně ve stylu KALI (cvičí se s různými zbraněmi - tyče, nože-dřevéně, na záčátku hlavně stínově). V neposlední řadě se děti naučí základům jak přežít v přírodě, ve městě, základy lezení.
Všechny cviky budou konzultovány s fyzioterapeutem.
 

Lektor: Milan Pastva

Milan PastvaVzdělání: slouží v AČR 2002-2004 Chrudim, 2004-2015 Jince, 2016 Kbely. Armádní instruktor boje z blízka 2. stupně, absolvoval kurzy - výsadkový, CLC (první pomoc v bojových situacích), S:E:R:E (přežití v nepřátelské oblasti). Osobně cvičí filipínský bojový styl PEKITI-TIRSIA KALI.

 

 

Kdy a kde:

Středa: 16.00–17.00 děti 8-12 let DoDo, Taneční sál OBSAZENO
Středa: 17.00-18.00 děti 8-12 let DoDo, Taneční sál  

Začátek kurzů plánujeme na středu 27. září 2017.

Cena:

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 hodina týdně 60 min.     1.500 Kč

Kontakt na lektora:

tel.: 775 970 028, Milan.Pastva@seznam.cz

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Mgr. Renáta Bartoníčková+420 770 105 175
+420 731 488 774
info@dobrichovickydomek.cz