Orientační běh

Orientační běh je sport, ve kterém se kombinuje běh s dovedností orientace v terénu za pomoci mapy a buzoly. V lese jsou rozmístěné kontroly vyznačené na mapě a závodník je musí v daném pořadí všechny oběhnout, samozřejmě v co nejkratším čase.
Na našich trénincích se postupně seznamujeme s mapou, učíme se v ní číst a hledat podle ní kontroly, ale hrajeme i spoustu her, pomocí kterých si zlepšujeme postřeh, rychlost a vytrvalost.

Naše tréninky probíhají v okolních lesích (u Cukráku, Jíloviště, Černolic, Skalky), ke kterým existuje mapa pro orientační běh. Do lesa většinou musíme dojet auty a z tohoto důvodu je kapacita našeho kroužku omezená. Samozřejmě moc rádi uvítáme případné orientační nadšence z řad rodičů, kteří by nám s dopravou do lesa vypomohli a zároveň by si mohli sami vyzkoušet, jak je orientační běh skvělý sport."

Lektorka: Olga Šimerková

Vzdělání: Lektorka se orientačnímu běhu věnuje od svých deseti let a je členkou pražského oddílu orientačního běhu SK Praga Praha. Za tento oddíl závodí a spolupodílí se na přípravě a organizaci dětského letního soustředění.

Kdy a kde

Pondělí:        15.00-17.00         děti a dospělí okolní lesy  

Uvítáme zájemce z řad rodičů a dětí! Lektorka posílá rodičům před každou lekcí instrukce k místu srazu.

Začátek kurzu je v pondělí 18. září 2017.

Cena

Cena je počítána za půl roku.

1 lekce týdně 2 hod.                200 Kč (příspěvek na materiál)

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).


 
  

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz