Plavání

PLAVEME TAKÉ ŠKOLKY A ŠKOLY

(info: Radka Alexy 770 105 175)

Lektorka: Lucie Havlíčková

Vzdělání/zkušenosti: bývalá intruktorka v plavecké škole BC Ploutvička Beroun, aktivní divadelnice, učitelka školičky Lumek, vedoucí na táborech.

Lektorka: Daniela Čermáková

Vzdělání/zkušenosti: bývalá intruktorka v plavecké škole BC Ploutvička Beroun.

Jsem certifikovaná instruktorka plavání. Od r. 2010, na mé 1. mateřské dovolené, jsem začala vést kurzy plavání kojenců, batolat, předškolních a školních dětí. Nejdříve jsem plavala v BC Plaváček a potom Ve vodě doma.

Kdy a kde 2017/18

Úterý 13.30–14.15 neplavci/poloplavci (1.-3. tř.) Wellness bazén Dobřichovice
Převádění ZŠ Dob zajištěno
OBSAZENO
Úterý 14.15-15.00 plavci I. (1.-4. tř.) Wellness bazén Dobřichovice
Převádění ZŠ Dob zajištěno
3 volná místa
Úterý 15.00-15.30 neplavci (3,5-5 let) Wellness bazén Dobřichovice 3 volná místa

Středa 8.30–9.00 maminky s batolaty (od 1 roku) Wellness bazén Dobřichovice 2 volná místa
Středa 9.00-9.30 maminky s batolaty (od 2 let) Wellness bazén Dobřichovice OBSAZENO
Pátek 14.00-14.45 poloplavci/plavci (1. třída) Wellness bazén Dobřichovice
Převádění ZŠ Dob zajištěno
3 volná místa
Pátek 14.45–15.30 poloplavci (předškoláci) Wellness bazén Dobřichovice 1 volné místo
Pátek 15.30-16.00 neplavci (4-5 let) Wellness bazén Dobřichovice OBSAZENO
Pátek 16.00-16.30 neplavci (3,5-5 let) Wellness bazén Dobřichovice OBSAZENO
Pátek 16.30-17.00 neplavci (3,5-5 let) Wellness bazén Dobřichovice OBSAZENO
Pátek 17.00-17.30 neplavci (3,5-5 let) Wellness bazén Dobřichovice OBSAZENO

Nástup možný kdykoli během školního roku.

Cena

Cena jsou počítána za půl roku (15 lekcí).
1 lekce týdně 45/30  min 3.990 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz