PO STOPÁCH PŘÍRODY 2021/2022

cílem kroužku je trávit s dětmi (6 - 12 let) jejich volný čas venku, v přírodě. Společně objevovat krásy přírody, zažívat přírodu na vlastní oči, kůži, nos a uši. V dnešní rychlé době plné informací a technologií prohloubit vztah k přírodě, probouzet dětskou vnímavost, zvídavost a přirozenost, utvořit vzájemná přátelství. Do přírody budeme chodit za každého počasí dle hesla "Není špatného počasí, jen špatné oblečení". V případě potřeby se uchýlíme do vyhřívaného zázemí. 

Témata a činnosti:

 • lesní plody, stromy, houby
 • lesní rostliny, zvířata a jejich stopy
 • ptáci našich zahrad a lesů, jejich zpěv
 • ryby, vodní ptáci, hmyz
 • co u nás roste a kvete
 • úklid lesa
 • včelařství, myslivost a rybaření
 • tvoření z přírodních materiálů, sázení podzimních cibulovin
 • setkání s odborníkem na jedno z témat
 • hospodářská zvířata, co roste na poli
 • čtení v mapách, buzola, kompas, šifrování

Každý stopař bude mít vlastní kroniku, do které si společně budeme zaznamenávat nabyté poznatky o přírodě – kresbou, psaním, vkládáním usušených rostlin, listů, vlepováním atd.


Lektor: Kateřina ŠÍNOVÁ

Vzdělání:
Absolvovala jsem studium pedagogiky pro pedagogy volného času se závěrečnou prací na téma "Celotáborová etapová hra". Mám profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (2018), absolvovala jsem kurzy Jak zakládat miniškolky (2014, 60 hod.), Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu (2019, 16 hod.).

Od první třídy ZŠ jsem jezdila na letní tábory. Bavili mne natolik, že jsem se spolupodílela na jejich organizaci jako praktikantka a později jako vedoucí. Mám ráda přírodu, výlety, dětský svět, písně a tanec, smích a hry. Odpočívám malováním, plaváním v řece Berounce. Ráda tvořím z přírodních materiálů, učím se zahradničit a jsem maminkou dvou dětí (5 a 10 let).

Dva roky jsem vedla Klub rodičů a dětí (0-3 roky) ve Všenorech. Druhým rokem jsem lektorkou kroužků zde v SVČ - B4K, Věda hrou a nově kroužku Po stopách PŘÍRODY.

Těším se na společný čas strávený s Vašimi dětmi v přírodě. 

Kdy a kde

středa 14:00-16:00   ZŠ Všenory
 
 

Začátek kurzů v 2. polovině září 2021.

OMLUVY - SMS lektorovi: Kateřina Šínová tel.: +420 731 056 831

Cena


 1  lekce týdně (2 hod)    
2.250,- Kč     15 lekcí
 
 

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí).

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz