BENU lékárna zve každý měsíc na novou přednáškU

PŘEDNÁŠKY SE KONAJÍ VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DOBŘICHOVICKÉHO DOMKU.

ÚČAST PROSÍME NAHLÁSIT OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY (731 638 100) V BENU LÉKÁRNĚ!

ZDARMA
TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠÍ
25. května 2019  9.00-15.00 hod

DNY SLUNCE - DIAGNOSTIKA MATEŘSKÝCH ZNAMÉNEK

Přímo na místě Vás za plentou lékařka vyšetří!
24. dubna 2019
od 18 hod
PROBLEMATIKA SUCHÉ ATOPICKÉ KŮŽE včetně přípravy vlastních produktů Mgr. Procházková
20. listopadu 2018    
od 18.00 hod
FYTOTERAPIE NESPAVOSTI, NERVOZITY A NACHLAZENÍ pan Jirásko

30. října 2018

od 18:00 hod

PREVENCE - KARCINOM PRSU

Mamma Help a.s.

25. září 2018        

od 18.00 hod

JAK MĚNIT NAŠE NÁVYKY A ŠPATNÉ POHYBOVÉ STEREOTYPY POMOCÍ VĚDOMÉ PRÁCE S TĚLEM

Mgr. Lenka Boťchová
 
Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz