BENU lékárna zve každý měsíc na novou přednáškU

PŘEDNÁŠKY SE KONAJÍ VE SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI DOBŘICHOVICKÉHO DOMKU.

ÚČAST PROSÍME NAHLÁSIT OSOBNĚ NEBO TELEFONICKY (731 638 100) V BENU LÉKÁRNĚ!

ZDARMA

TERMÍN TÉMA PŘEDNÁŠÍ
20. listopadu 2018    
od 18.00 hod
FYTOTERAPIE NESPAVOSTI, NERVOZITY A NACHLAZENÍ pan Jirásko

30. října 2018

od 18:00 hod

PREVENCE - KARCINOM PRSU

Mamma Help a.s.

25. září 2018        

od 18.00 hod

JAK MĚNIT NAŠE NÁVYKY A ŠPATNÉ POHYBOVÉ STEREOTYPY POMOCÍ VĚDOMÉ PRÁCE S TĚLEM

Mgr. Lenka Boťchová
 
Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz