MAŇÁSKOVÉ DIVADLO

Zveme vás na pravidelné dopolední sobotní maňáskové divadélko s maminkou Luckou od září 2017.

Pravidelně 1x za měsíc v sobotu vždy od 10:00 hod na Vás bude maminka Lucka čekat v Dobřichovickém domku ve společenské místnosti v přízemí.

Lucie Havlíčková

Hraje: Lucie Havlíčková

Vzdělání: Aktivní divadelnice, bývalá intruktorka v plavecké škole BC Ploutvička Beroun, nyní instruktorka plavání předškolních i školních dětí SVČ Dobřichovický domek, učitelka školičky Lumek, vedoucí na táborech.

DATUM ČAS NÁZEV POHÁDKY
23. září 2017 10 hod O červené Karkulce
21. října 2017 10 hod Perníková chaloupka
18. listopadu 2017 10 hod O dvanácti měsíčkách
13. ledna 2018 10 hod O zlaté rybce
10. února 2018 10 hod Sedmero krkavců
10. března 2018 10 hod O Zlatovlásce
21. dubna 2018 10 hod POHÁDKA ZRUŠENA
19. května 2018 10 hod POHÁDKA ZRUŠENA

CENA

50,- za představení
 
 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz