VERNISÁŽ ArteRadky

Dobřichovický domek a výtvarný kroužek ArteRadky Vás zve na vernisáž výstavy dětských autorských prací, která se bude konat opět na zámku Dobřichovice v neděli 28. dubna 2019 od 16 hodin.

Bylo nebylo jednou jedno město. Leželo na úpatí nízkých kopců,
 na březích řeky, které se líně valí širokým korytem. 
To město vypadá jako každé jiné, pěkné
ale obyčejné město. Stojí v něm kostel, náměstí i most a žijí tu 
lidé.
Je tu hlavní třída, která voní kávou z kaváren, známí se tu potkávají
a dávají se do řeči a stromy mění barvu podle ročních období..
A právě tady to začíná být kouzelné.
Na dvorku za jedním z domů na hlavní třídě jsou dveře do tak trochu
jiného světa. Nejsou vždycky otevřené, jen v určitý čas...ale to 
všichni vědí, není to žádné tajné místo.
Ale má svá tajemství. Nevydává je lehce a ne všichni, kdo někdy
překročili práh těch dveří, je znají.
Děti se tu scházejí a tvoří. Malují, skládají mozaiky obrázků, hnětou hlínu.
Do barev a  tvarů vkládají sebe. Prostupují papír i plátno, odrážejí se 
v nově poznaném, nabývají nejrůznějších podob. 
Nejsou na to samy, vede je skutečná mistryně. Je milá i shovívavá,
ale ruku má pevnou a nedělá ústupky. Chce od nich to nejlepší,
co v sobě mohou najít. Ukazuje jim, jak a kam si pro to dojít.
Ví, proč to dělá. Ví, že když se tvoří, je svět lepší, je v něm dobře
a můžeme se na něj spolehnout. Ale to je příběh, který potřebuje 
svůj vlastní čas, aby mohl být vyprávěn.

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz