Přihláškový formulář pro všechny aktivity:

PRIHLASKA.doc (209920)

PRIHLASKA.pdf (303399)

Pro PŘIHLÁŠENÍ na jakýkoli kurz / tábor / aktivitu organizovanou Dobřichovickým domkem vyplňte prosím následující přihlášku (je k dispozici ke stažení ve formátu Word nebo PDF). Vyplněný a podepsaný formulář zašlete nascanovaný zpět na e-mailovou adresu: info@dobrichovickydomek.cz  nebo vhoďte do poštovní schránky na vrátkách Dobřichovického domku. Účastníci kurzů ze Všenor mohou vyplněné přihlášky odevzdat osobně paní ředitelce Renatě Bartoníčkové nebo předat paní Bartoníčkové po třídní učitelce. Těšíme se na Vás!

Přihlášení do náhradového systému:

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz