Plánujeme pro Vás následující aktivity:

 • Taneční studio Dobřichovice (Hanka Tuháčková)
 • Výtvarné dílny ArteRadky (Radka Charapová)
 • Artefiletika (Markéta Tejklová)
 • Feldkraisova metoda (Danka Gavriněvová)
 • Dramatika (Alžběta Gavriněvová)
 • Balet (Zdenka Kalin)
 • Street dance (Alexandra Stojovská)
 • Orientální tanec (Eva Benecová)
 • Body styling (Lucie Schmitt)
 • Dětská jóga pro nejmenší s rodiči (Irena Nolová)
 • Rehabilitační cvičení pro děti (Zuzka Bártová)
 • Rehabilitační cvičení pro důchodce (Petra Nováková, dříve Banoková)

 • Vědecké pokusy pro děti od 5 do 9 let (Marcela Hopfingerová)
 • KA-BEL-KA - výtvarně-sportovně-hudební kroužek pro dovedné ručičky (2-4, 4-6 let) (Marcela Hopfingerová)
 • Šití – výroba na určité téma (Eva Benecová)
 • Drátování – vyprávění, ukázka, možnost vlastní výroby (Božena Musilová)
 • Akce pro tatínky (LOM – Liga otevřených mužů)
 • Přednášky, besedy, další kurzy, pohádky pro děti, promítání …a další


lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz