Individuální hypnoterapie

Nabízím individuální hypnózu / hypnoterapii, ve které se podle Vašeho požadavku můžeme zaměřit na nespočet různých oblastí, na kterých byste chtěli pracovat. Můžeme řešit různé strachy a fobie, závislosti, osobní rozvoj nebo třeba jen ze zvědavosti můžete podniknout výlet do minulého života či fantazie – jak je komu libo J

Příklady oblastí, kde se dá pracovat:

 • Podpora sebevědomí – vnitřní, při interakci s dalšími lidmi
 • Odstranění nálepek z minulosti
 • Stop kouření (statisticky nejúspěšnější metoda)
 • Fobie – z vody, malých prostor, zubaře, z pavouků a jiných zvířat, letadla
 • Redukce a odstranění různých alergií
 • Redukce váhy
 • Redukce nevolnosti při jízdě autem
 • Závislosti – jídlo, kouření, alkohol, drogy…
 • Stress management
 • Mluvení na veřejnosti
 • Kousání nehtů
 • Jednodušší a bezpečnější porod
 • Uvolnění viny
 • Prokrastinace (odkládání)
 • Organizace života
 • Sexuální problémy
 • Minulé životy / fantazie / metafora / imaginace – k řešení problémů, k hledání odpovědí otázek současného života nebo jen zajímavý výlet do Vašeho vnitřního světa.

Přijďte nebo zavolejte s čímkoli a uvidíme, jaké jsou možnosti. Někdy neřešitelný problém může mít jednoduché vysvětlení. Nenabízím magii, ale terapeutickou práci s Vaší spoluúčastí.

Lektorka: Helena Prentice

Vzdělání: Jmenuji se Helena Prentice a je mi 40 let. Po maturitě jsem vystřídala několik zaměstnání a ve 27 letech odešla do Anglie, kde jsem ze začátku pracovala jako aupair a později jako sociální pracovnice. V Anglii se mně narodila první dcera.  Na mateřské dovolené jsem dálkově vystudovala vysokou školu a absolvovala hypnoterapeutický výcvik. V Anglii jsem žila 7 let, po návratu do Čech jsem byla ředitelkou anglické mateřské školy až do porodu druhé dcery. Před 5ti lety jsem založila jazykovou školu Easyspeak, která mě stále živí, přesto od roku 2006, kdy jsem dokončila hypnoterapeutický výcvik provozuji soukromě terapii a neustále doplňuji své vzdělání v této oblasti…viz níže.

 • The Certificate in Social sciences (Certifikát v sociálních vědách) 2006
 • Master Diploma in clinical hypnosis and NLP (Master diplom v klinické hypnóze a NLP – neurolingustic programing) 2006
 • Certificate in past life therapy and regression (Certifikát v terapii minulého života a regresi) 2006
 • Certificate in stress management, IBS therapy – OPSIM method (Certifikát ve managementu stresu, IBS terapie – irritable bowel syndrom) 2006
 • Usui Shiki Ryoho Reiki 1. stupeň 2006
 • Usui Shiki Ryoho Reiki 2. stupeň 2007
 • Bachelor of Science (Honours) in Psychology (Čestný bakalář v psychologických vědách) 2010
 • SRT Spiritual Response Therapy 2011
 • Pražská psychoterapeutická fakulta – chybí pouze závěrečná zkouška
 • Výcvik v gestalt koučinku – chybí pouze závěrečná zkouška

Kdy

KONZULTACE po domluvě

e-mail: spolek.dodo@outlook.cz

tel.: 773 138 533773 138 533

Cena

Jednotná cena:

1 konzultace        60-90 min        700 Kč

 

Hubnutí s hypnózou

8-mi týdenní program pro malou skupinku 3 až 5 lidí - přiďte se podívat na první ukázkovou hodinu zdarma.

Inspirováno kombinací dvou knih:

Hal Brickman - The thin book - hypnotherapy for weight management (Hubená kniha – hypnoterapie pro zvládnutí váhy) – hypnoterapeutická skripta zaměřená na různé aspekty hubnutí popsané níže.

Doreen Virtue – Losing your pounds of pain (Zbavte se svých kil bolesti) - v knize s podtitulem "Pochopte souvislost mezi zneužitím, stresem a přejídáním" vám světově proslulá terapeutka Doreen Virtue, PhD. přináší své zkušenosti posbírané během mnoha let své terapeutické praxe na místě ředitelky dvou klinik, zabývajících se léčbou poruch spojených se stravováním. Tato jedinečná kniha vám pomůže přerušit škodlivé spojení mezi emocionální bolestí, stresem, traumatickými zážitky z dětství a přejídáním.

Jak to funguje:

Když si v pondělí řeknete „Ode dneška nejím čokoládu“ je to jistě skvělé rozhodnutí. Večer koukáte na televizi a stále víte, že už nejíte čokoládu. Poté začne pracovat Vaše podvědomí, které Vám říká, že čokoláda je moc dobrá a máte právě teď na ni velikou chuť. Podvědomí většinou vítězí…L Naše vědomé rozhodnutí dokážeme ovlivnit, bohužel naše podvědomí zabírá většinu naší mysli a ovlivnit je ho velmi těžké. V hypnóze pracujeme přímo v podvědomí. Relaxací se podvědomí otevírá a tím nevkládáme nové informace na povrch našeho vědomí, ale hluboko do podvědomí, kde se stará informace přepisuje. Po sugesci do podvědomí „Ode dneška nejím čokoládu“  večer u televize zůstává Vaše mysl klidná. Vědomí i podvědomí mají stejný názor, jsou v harmonii.

Průběh programu:

Během 8-mi  týdnů vystřídáme různé úhly pohledu a zapojíme různé techniky ovlivnění mysli. Zaměříme se na tyto oblasti:

 • Regulace jídelníčku
 • Stop nočnímu přejídání
 • Změna stravovacích návyků
 • Podpora chuti ke cvičení
 • Upevnění vůle
 • Nenechat se ovlivňovat druhými
 • Psychologické aspekty - podpora sebevědomí, podpora lásky k vlastnímu tělu, podpora pozitivního myšlení a radosti ze života
 • Zamezení jo-jo efektu

Lektorka: Helena Prentice

Vzdělání: viz nahoře

Kdy

Úterý: 20.00-21.00 dospělí

Ukázkový večer zdarma se koná ve středu 6.4.2016. Kurz poběží nepřetržitě 8 týdnu od 12.4.2016.

Cena

Cena je počítána za 8-mi týdenní kurz:

1 lekce týdně 1 hod        2 990 Kč

Rezervace a dotazy na spolek.dodo@outlook.cz nebo přímo u lektorky +420 773 138 533+420 773 138 533.

Veškeré výše uvedené oblasti jsou orientační a průběh programu bude uzpůsoben individuálně podle potřeb jednotlivců ve skupině.

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

CESTA DO BUDOUCNOSTI 

Setkání s mimozemskou civilizací na vlastnoručně vyrobené raketě. 
Vydáme se poznávat okolí Dobřichovic, budeme si hrát a tvořit.

Příměstský dětský tábor je vhodný pro děti od 6 let do 11 let.

ZAJIŠŤUJEME

 • program od 8:00 do 17:00 hodin
 • stravu a pitný režim 
 • materiál, odměny
 • dopravu a vstupné na exkursích a výletech

Dopolední i odpolední svačina a oběd se dováží do DoDa.
 

 

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (taneční sál, společenská místnost Dobřichovického domku a zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

7.-10.7.2020

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Daniela Paletová - učitelka ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů 
Markéta Watierová - pedagog asistenta ZŠ Dobřichovice, lektorka letních příměstských táborů


CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)

1 DEN
(včetně stravy)

2 100 Kč

550 Kč


 

KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz
lektorka - Daniela Paletová, paletová@zsdobrichovice.cz

Pokud máte zájem o tábor, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA)
a zašlete nascanovanou/vyfocenou na mail info@svcdodo.cz nebo vhoďte do schránky DoDa.
Poté bude Vaše dítě zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky, jméno dítěte a název aktivitiy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz