Individuální terapie poruch paměti

„I moudrý se stane hloupým, když na sobě přestane pracovat.“ (Orion Sweett Morden)

Situace, ve kterých Vám mohou být mé služby užitečné:

  • máte subjektivní pocit, že se Vaše paměť horší a nechcete to tak nechat – mohu s Vámi udělat jednoduchý test, díky kterému zjistíme, zda se Vaše paměť opravdu zhoršuje a dle výsledku zavedeme taková opatření, která budou buď preventivní, nebo pomohou Vaši paměť zlepšit
  • Vy nebo Váš blízký jste prodělali cévní mozkovou příhodu nebo poranění mozku, jehož následkem je porucha paměti, která s sebou nese komplikace v běžném denním životě – nejprve se podíváme na jednotlivé situace podrobněji a najdeme opatření, která je pomohou zvládat bez zbytečného stresu, a následně budeme společně posilovat ty složky paměti, které byly poškozeny
  • bylo Vám nebo Vašemu blízkému diagnostikováno onemocnění, které s sebou nese poruchy paměti (např. mírná kognitivní porucha či Alzheimerova nemoc) – můžeme i dlouhodobě pracovat na zpomalení rozvoje nemoci, nastavení podmínek v denním životě tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost a podpoře pečující rodiny

Ing. Hana Habartová

Jsem certifikovanou trenérkou paměti III. stupně a členkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, která v České republice školí a odborně zaštiťuje vzdělávání pro trenéry paměti. V mé práci je pro mě na prvním místě co nejkonkrétnější přínos do běžného života mých klientů a protože každý z nás je jedinečný, je stejně jedinečná i každá spolupráce.

 

Kdy

Po vzájemné domluvě na tel. čísle 603 383 523 nebo emailem: barevnystrom@seznam.cz

Cena

1 setkání v délce 60 min.              600 Kč

Pokud potřebujete setkání zrušit, prosím učiňte tak v předstihu, nejpozději 24 hodin před domluveným termínem. Vzhledem k rezervaci konzultační místnosti i mého času Vám bude při neomluvení nebo pozdní omluvě účtováno 50 % ceny setkání. Výjimkou jsou náhlá onemocnění.

Další informace o mě i nabídce mých služeb najdete na www.barevnystrom.cz

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz