Psychologické poradentsví PhDr. Lenka Bezděková

Nabízí psychologické poradenství pro děti i dospělé

V oblastech: vývoj dítěte, výchovné problémy, adaptace na školku či školu, vztahové problémy, psychosomatické obtíže, psychoterapie dospívajících a adolescentů, práce s rodinou, podpora při náročných životních situacích

Psycholožka: PhDr. Lenka Bezděková

Vzdělání: 

  • vystudovala psychologii a pedagogiku na FF UK v Praze,
  • pracovala na Dětské psychiatrické klinice v Motole,
  • spolupracovala s MŠ Dobřichovice
  • spolupracuje se ZŠ Hlásek
  • absolvovala 5letý psychoterapeutický výcvik SUR
  • má bohaté zkušenosti s výchovou svých 4 dětí 
  • zajímá se o práci s tělem, absolvovala kurz hloubkových masáží Dr. Schmitta, základní kurz Bioenergetiky a Pesso Boyden přístupu

KONZULTACE po domluvě na tel. 723 237 600

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz