Transformační koučink

První polovinu svého profesního života jsem byla právničkou. Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity  Karlovy, pracovala v advokátní kanceláři, poté deset let jako ředitelka sekce etického lobbyingu Americké obchodní komory a zástupkyně ředitele Komory. Dva roky jsem pak působila opět na lobbyistické pozici, tentokrát jako ředitelka strategických patnerství pro Evropu a Ameriku ve společnosti Youstice.

Od roku 2010 jsem však už paralelně začala působit jako koučka a lektorka. Absolvovala jsem mj. výcviky The Art and Science of Coaching  (Erickson College), Týmový koučink (KC Praha), Hluboké psaní (Ph.D. Eric Maisel, USA), Trénink koučů kreativity (US Association of Creativity Coaching), Neurolingvistické programování a hypnóza podle Ericksona (Bhagat Zeilhofer), Regresní Terapie (Klára Hanzalová), momentálně procházím výcvikem v dechových technikách (Bhagat Zeilhofer). Dnes vedu kurzy a působím jako koučka a terapeutka vnitřní transformace. Jsem spoluzakladatelkou nakladatelství Otevření.

Koučování a konzultace vedu v prostorách Dobřichovického domku anebo přes Skype. V případě vhodnosti je to možné i u klienta doma.

První půlhodina prvního setkání slouží k představení mého stylu práce a k vzájemnému představení. Pokud se poté rozhodnete mne poctít svou důvěrou a pokračovat, účtuji 1000 Kč za první hodinu a 500 Kč za každou další hodinu či hodiny práce.

Koučování běžného „provozního“ životního problému trvá do hodiny. Upozorňuji však, že naše běžné problémy jsou jen výhonky hlouběji uložených přesvědčení a postojů o sobě sama a o světě a lidech. Proto se já osobně zaměřuji spíš na hlubší přetváření osobnosti člověka směrem k větší vnitřní svobodě a síle. A to i s použitím různých hlubinných prožitkových technik typu rozrušování tělesných pancířů dýchacími technikami, práce s energií a podobně.

Cílem mé práce není rozebírání příčin dnešního stavu života, práce, zdraví, vztahu, životního pocitu daného člověka... ale prožitkově vedené uzdravení starých ran, spojení se zdroji síly, vytvoření hmatatelného obrazu krásné, potenciálem nabité, budoucnosti a vykročení k ní. Z každého setkání odcházíte posíleni a vybaveni svým vlastním plánem malých krůčků či větších úkolů pro následující dny a týdny.

Zároveň vedu množství kurzů na témata jako je odblokování kreativity, vztahy, spojení s intuicí v běžném životě a práce s energií v sobě, lidech i v prostoru kolem nás. Kurzy vedu v Dobřichovicích, Černošicích a v Praze.

Koučování i kurzy probíhají v češtině nebo angličtině.

 

Kontakt:

ivetahavlova@seznam.cz

602 736 797

Skype: Iveta.Havlova1

www.cestykreativity.cz a www.creativitypaths.com

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz