PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V TÁBORECH LEGO-Olympijské hry, Vědecký tábor a Divadelní léto s Kačkou a Eliškou. Dále je možné se stále přihlašovat na TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2018 v klášteře Želiv. VŠ!ECHNY OSTATNÍ TÁBORY JSOU BOHUŽEL JIŽ PLNÉ!

Níže najdete tabulku s přehledem příměstských táborů s uvedenými termíny a lektory, které se budou konat v létě 2018 v Dobřichovickém domku. Podrobné informace ke všem táborům si můžete přečíst pod jednotlivými záložkami zde na webu nebo volejte a pište: 770 105 175, info@dobrichovickydomek.cz.

Pokud máte zájem o tábor, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou na mail info@dobrichovickydomek.cz nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název aktivity.

Těšíme se na Vás!

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz