vědecký tábor

 

Chcete si užít léto plné nových zážitků, zajímavých pokusů a exkurzí? Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet, jak zábavná může věda být.

Rozhlédněte se kolem sebe – také vás dráždí spousta otázek typu „proč?“ a „jak?“ Pokusme se tedy hravou formou odhalit, jak vlastně fungují různé přírodní jevy i lidské výtvory. Čeká nás dobrodružství, legrace, radost z objevování a na konci snad i úžas nad tím, jak je svět kolem nás krásný. Program tábora čerpá inspiraci např. z knih Zábavné pokusy, Pokusy a rošťárny nebo Zábavné pokusy pro zvídavé děti - Naše planeta.

Můžete se těšit na:  vědecké experimenty, 2 dny exkurzí a  pohybové aktivity

Za hezkého počasí budou děti většinu dne trávit venku - i pokusy probíhají na terase/dvoře Dobřichovického domku. V táboře jsou zahrnuty také dva výlety na zajímavá místa v okolí. Na oběd chodí děti za doprovodu lektorů do Sokola, dopolední i odpolední svačina se dováží do DoDa.

Tábor je vhodný pro děti od 7 do 12 let.

 

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8 do 16 hodin 

  • strava a pitný režim je zajištěný

  • materiál

Na oběd chodí děti za doprovodu lektorů do Sokola, dopolední a odpolední svačina se dováží do DoDa.

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (Společenská místnost a terasa, zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

6. 8. - 10. 8. 2018

LEKTOŘI:

Kamila Vondráčková: Již třetím rokem studeje na Přírodovědeckého fakultě Univerzity Karlovy, obor Ekologická a evoluční biologie. Zároveň studuje obor Archeologie pravěku a středověku na FF UK. Práce s dětmi ji velmi baví. V minulých letech pomáhala organizovat tenisová soustředění (pro děti 5-14 let) a zároveň během roku vedla tréninky. Její největšími zálibami jsou cestování a sport. V minulosti se např. zůčastnila dobrovolnických projektů v Itálii a v budoucnu by ráda studovala v zahraničí. Od dětství společně se sestrou dělá různé sporty - např. tenis, volejbal, softbal i na závodní úrovni. Sportuje jak v zimě tak v létě. Ráda lyžuje, plave, jezdí na kole, koni, hraje golf a chodí po horách.

Monika Vondráčková: Studuje VŠE v Praze na Fakultě podnikohospodářské obor Podniková ekonomika a management a UTB ve Zlíně na Technologicé fakultě obor Technologie a řízení v gastronomi. Velmi ráda pracuje s dětmi. Má za sebou několik zkušeností s výpomocí na dětském táboře. Mezi její největší záliby patří sport a cestování. Od dětství společně se sestrou dělá různé sporty - např. tenis, volejbal, softbal i na závodní úrovni. V létě ráda plave a hraje golf nebo různé sporty s kamarády. V zimě nejraději lyžuje.

CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)
1 DEN
(včetně stravy)
2 600 Kč 650 Kč


KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 774 019 597, spolek.dodo@outlook.cz

Kamila Vondráčková, 721 100 475, vondrackova.kamca@seznam.cz

Monika Vondráčková, 606 290 004606 290 004, vondrackova.monda@seznam.cz

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz