letní tábor - strážci planety

Co je to ekologie? Proč je potřeba chránit přírodu?

Ukážeme si, že ochrana přírody není jen sbírání plastů a recyklace. K poznání, proč je potřeba přírodu chránit, musíme zjistit, jak vlastně funguje. Budeme tedy experimentovat se samotnou přírodou, abychom zjistili, co a jak máme vlastně chránit. Společně se také vydáme na místa, kde se k ochraně přírody o kousek víc přiblížíme.

Tábor je vhodný pro děti od 8 do 13 let.

ZAJIŠŤUJEME

  • program od 8 do 17 hodin 

  • strava a pitný režim je zajištěný

  • materiál

Na oběd chodí děti za doprovodu lektorů do Sokola, dopolední a odpolední svačina se dováží do DoDa.

KDE, KDY, KDO

Dobřichovický domek (Společenská místnost a terasa, zahrádka v areálu Dobřichovického domku)

5. - 9. srpna 2019

LEKTORKY:

Kamila Vondráčková: Již třetím rokem studeje na Přírodovědeckého fakultě Univerzity Karlovy, obor Ekologická a evoluční biologie. Zároveň studuje obor Archeologie pravěku a středověku na FF UK. Práce s dětmi ji velmi baví. V minulých letech pomáhala organizovat tenisová soustředění (pro děti 5-14 let) a zároveň během roku vedla tréninky. Její největšími zálibami jsou cestování a sport. V minulosti se např. zůčastnila dobrovolnických projektů v Itálii a v budoucnu by ráda studovala v zahraničí. Od dětství společně se sestrou dělá různé sporty - např. tenis, volejbal, softbal i na závodní úrovni. Sportuje jak v zimě tak v létě. Ráda lyžuje, plave, jezdí na kole, koni, hraje golf a chodí po horách.

Monika Vondráčková: Studuje VŠE v Praze na Fakultě podnikohospodářské obor Podniková ekonomika a management a UTB ve Zlíně na Technologicé fakultě obor Technologie a řízení v gastronomi. Velmi ráda pracuje s dětmi. Má za sebou několik zkušeností s výpomocí na dětském táboře. Mezi její největší záliby patří sport a cestování. Od dětství společně se sestrou dělá různé sporty - např. tenis, volejbal, softbal i na závodní úrovni. V létě ráda plave a hraje golf nebo různé sporty s kamarády. V zimě nejraději lyžuje.

CENA

CELÝ TÝDEN
(cena včetně stravy)
1 DEN
(včetně stravy)
2 600 Kč 650 Kč


KONTAKT

DODO   - Radka Alexy, 774 019 597, spolek.dodo@outlook.cz

Kamila Vondráčková, 721 100 475, vondrackova.kamca@seznam.cz

Monika Vondráčková, 606 290 004, vondrackova.monda@seznam.cz

 

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz