Dílna ArteRadky 2021-2022

"Umělecké dílo je i výpovědí, která vypráví příběh svého tvůrce."  V. van Gogh

Přijměte pozvání a náhledněte:

www.arteradky.cz

www.radkacharapovova.cz

www.youtube.com/watch?v=iKWpMgiw6nI&t=5s

www.youtube.com/watch?v=iKWpMgiw6nI

Výtvarná platforma ArteRadky je pro všechny děti, které se rády vyjadřují vizuální formou. Kroužek je zaměřen na děti od přeškolního věku až po školáky, podporuje dětskou tvořivost, respektuje osobnost dítěte.

Filozofie: Tvoření dětí je spontánní proces, jehož výsledky my, dospělí, často nemusíme rozumět. Hlavně děti mladšího věku rády tvoří živelně, vyjadřují se abstraktně, učí se nalézat svůj výtvarný jazyk, vlastní rukopis. Tyto výtvarné procesy jsou pro děti důležité a proto je dobré je již v útlém věku podpořit a dát jim prostor pro vyjádření. V ranném věku je podstatné samo tvoření, nikoliv výsledek, neboť dětství je období her, fantazie a objevů. Děti tvoří kamarádský kolektiv, proto často tvoří skupinové práce, které je učí spolupracovat. Zájem o společnou tvorbu pak vede k překvapivým výsledkům.

Výtvarno: Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami, postupy a materiály. Starší děti se učí základy perspektivy a malířské techniky (malba temperou, akvarelem, suchým a olejovým pastelem), grafiky (hry s otisky), kresba (tužkou, uhlem, rudkou a tuší), vždy nenásilně, aby v dítěti nebyla uhašena jeho svébytná výtvarná řeč. Při hodinách jsou používány také netradiční výtvarné postupy a náměty, výtvarné hry, aby děti uvolnily své zábrany a rozvíjela se jejich spontaneita. Především pokud si dítě příliš nevěří, málo konkrétní motivy mu dodají sebedůvěru.

Motivace: Pro motivaci dětí se využívají publikace o známých i neznámých umělcích, vyprávění, četba nebo poslech hudby.

Filozofie: Hlína se pod dětskýma rukama mění v živou hmotu, která ožívá skrz fantazijní procesy, hmatové vjemy a prostorové vnímání. Není ani tak důležitá podoba hotového výrobku, jako samotný proces tvoření. Prožitkem z formování hmoty se děti zdokonalují v prostorovém vnímání a jsou schopny více ztvárnit svou ideu. Hlína sama o sobě je hmatově velmi příjemná a poskytuje uvolnění všech energií, které se v dětech za celý den nashromáždily. Cílem mého keramického kroužku není přepis reality, spíše uvolněná tvorba na vlně jedinečnosti jedince a svobody projevu, zprostředkování kontaktu s hlínou a hra s ní.

Prosím, nečekejte, že vám domů děti budou nosit dokonalá spořící prasátka, možná se nedočkáte žádného výrobku... ze kterého babička s dědečkem budou mít radost, ale dostane se vám do rukou meteorit spadlý z nekonečného vesmíru dětské fantazie. 

Techniky a náplň: Děti budou hlínu mačkat, krájet, koulet, válet, lepit, vpichovat, hladit, stříhat a všelijak jinak přetvářet a formovat její tvar. Seznámí se i s technikou točení na hrnčířském kruhu, modelování a samozřejmě i glazováním a barvením přírodními pigmenty. Děti si osvojí základy celého procesu práce s hlínou, od zpracování a přípravy, tvořivou činnost a finální úpravy pigmenty, vše v souladu s tvůrčí svobodou dítěte.

Ohlédnutí za činností na kurzech ArteRadky:

https://youtu.be/celhJwthgo4
www.youtube.com/watch?v=Zae-kUtlzDw

www.youtube.com/watch?v=9xCiD5arhTY
www.youtube.com/watch?v=VckF2FLQj6w
www.youtube.com/watch?v=5yi97B1whLk

Výtvarnice: Radka Charapovová

K umění mne přivedl můj bulharský otec, který vystudoval obor restaurátorství na pražské Akademii výtvarných umění. Přístup k tvorbě, cítění a hledání inspirace se ve mne pod jeho vedením formoval už od samého počátku, v bytě provoněném terpentýnem. Tehdy jsem nastoupila na cestu, ze které jsem už nesešla.

Po studiích se mi narodily tři děti, které jsem výtvarně vedla při našem domácím tvoření a které byly mými prvními učiteli v práci, které se posledních jedenáct let věnuji.

V letech 2008 – 2009 jsem pracovala v soukromé školičce Lumek k Dobřichovicích na Praze-západ, kde žiji. Bylo to mé zasvěcení do práce s kolektivem nejmenších dětí. Fascinoval mě jejich přístup k tvoření a malování, i jejich výtvarný projev vůbec a tak jsem v rámci školičky založila výtvarný kroužek a v roce 2011 otevřela svůj vlastní ateliér Arteradky v Dobřichovickém domku, místním centru pro volnočasové aktivity dětí. Dnes do mého ateliéru docházejí děti ve věku od 2 let v doprovodu maminek a samostatně od 3 do 16 let, ateliér je otevřený i dospělým, pořádám zde víkendové workshopy a zvu jiné výtvarníky, každé léto pořádám výtvarné tábory. Každý rok představují děti z mého ateliéru své práce na velké výstavě v dobřichovickém zámku. Vernisáž této výstavy se stala oblíbenou tradicí s velkou veřejnou účastí.

Před lety jsem se začala zajímat o lesní pedagogiku a podílela se na otevření lesní školky v Dobřichovicích, sedm let v ní pracovala a vedla výtvarné aktivity dětí.

V září 2016 jsem začala spolupracovat s nově založenou dobřichovickou soukromou školou Kairos. Škola funguje na principech vědomé nenásilné komunikace, volného pohybu a umění a vnitřní motivace. Schopnost a dovednost výtvarně se vyjadřovat je zde postavena na stejnou úroveň jako dovednosti v oblasti matematiky nebo gramatiky jazyků. Výtvarná výchova je zde pojata coby hledání a porozumění vlastním emocím a vnitřním stavům a jejich následné sebereflexe a vyjádření skrze uměleckou tvorbu.

V tvorbě vidím veliký smysl a uvědomuji si její zásadní úlohu ve výchově a vzdělávání dětí. Skrze barvy, štětce, plátna, hlínu, spreje a další ráda podporuji děti na jejich cestě k sobě samým. Vidím, že když děti mohou svobodně tvořit, jsou zdravě sebevědomé, vědomé si vlastní síly i hranic, ve kterých se pohybují. Znají svou vlastní hloubku a umějí si do ní dojít pro inspiraci, odhodlání i trpělivost. Dává mi to jistotu, že „práce“, kterou s dětmi v ateliéru, ve školce i ve škole odvádím, má smysl. Dívám se na ni jako na cestu, na které se mi daří dětem ukazovat, jak mohou otevřít dveře do světa, který je barevný, plný a živý – do světa, v němž lze k vyjadřování namísto slov používat uměleckou tvorbu.


Vzdělání: Vystudovala střední odbornou školu - obor keramika. Jejímu srdci je ale bližší malba a volná tvorba a proto se i její výtvarné kroužky více soustředí na malbu, kresbu a koláže, keramice se věnuje doplňkově pro zpestření. 

Kdy, kde a cena

ArteRadky         
Výtvarka děti 5-7 let Radka Charapovová  pondělí 15:00-16:00 DoDo, ateliér 2.400,- Kč
Výtvarka děti 9-15 let Radka Charapovová  pondělí 16:30-18:00 DoDo, ateliér 3.375,- Kč
Výtvarka děti 8-12 let Radka Charapovová  úterý 14:30-16:00 DoDo, ateliér 3.375,- Kč
Vv s keramikou 8-12 let Radka Charapovová  úterý 16:30-18:00 DoDo, ateliér 3.375,- Kč
Výtvarka děti 10-16 let Radka Charapovová  středa 16:00-17:30 DoDo, ateliér 3.375,- Kč
Keramika děti 8-15 let Radka Charapovová  čtvrtek 14:00-15:00 DoDo, ateliér 2.600,- Kč
Výtvarka děti 13-18let Radka Charapovová  čtvrtek 16:00-18:00 DoDo, ateliér 4.200,- Kč
Výtvarka dospělí  Radka Charapovová  pátek blok 4 lekcí 18:00-20:00 DoDo, ateliér 3.000,- Kč

Kurzy pro dětí probíhají 1x týdně, 15 lekcí za pololetí. Začátek kurzů je 13. září 2021.

Kurzy pro dospělé blok 4 lekcí (lze se přihlásit na jednotlivé lekce; cena 1 lekce 1.000,- Kč)

  • 8.10.    - Suchý pastel
  • 5.11. - olej na plátno
  • 17.12.  - mozaika
  • prožitkový akvarel - BUDE UPŘESNĚN V LEDNU

V případě, že je Vaše dítě nemocné nebo jdete k lékaři a chcete mít nárok na náhradu, je potřeba dítě omluvit do předchozího večera!
Dovolené nebo jiné vaše soukromé aktivity nemůžeme nahrazovat.

Svátky jsou samozřejmě automaticky v systému vynechány a o lekce nepřicházíte.

OMLUVY - SMS, EMAIL lektorce: RADKA CHARAPOVOVÁ tel.: 724 810 848, email: radka.ch@email.cz

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). 

Více fotografií najdete na facebooku: www.facebook.com/pages/Arteradky/760624953950176

 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz