Dílna ArteRadky

"Umělecké dílo je i výpovědí, která vypráví příběh svého tvůrce."  V. van Gogh

Výtvarná platforma ArteRadky je pro všechny děti, které se rády vyjadřují vizuální formou. Kroužek je zaměřen na děti od přeškolního věku až po školáky, podporuje dětskou tvořivost, respektuje osobnost dítěte.

Filozofie: Tvoření dětí je spontánní proces, jehož výsledky my, dospělí, často nemusíme rozumět. Hlavně děti mladšího věku rády tvoří živelně, vyjadřují se abstraktně, učí se nalézat svůj výtvarný jazyk, vlastní rukopis. Tyto výtvarné procesy jsou pro děti důležité a proto je dobré je již v útlém věku podpořit a dát jim prostor pro vyjádření. V ranném věku je podstatné samo tvoření, nikoliv výsledek, neboť dětství je období her, fantazie a objevů. Děti tvoří kamarádský kolektiv, proto často tvoří skupinové práce, které je učí spolupracovat. Zájem o společnou tvorbu pak vede k překvapivým výsledkům.

Výtvarno: Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami, postupy a materiály. Starší děti se učí základy perspektivy a malířské techniky (malba temperou, akvarelem, suchým a olejovým pastelem), grafiky (hry s otisky), kresba (tužkou, uhlem, rudkou a tuší), vždy nenásilně, aby v dítěti nebyla uhašena jeho svébytná výtvarná řeč. Při hodinách jsou používány také netradiční výtvarné postupy a náměty, výtvarné hry, aby děti uvolnily své zábrany a rozvíjela se jejich spontanita. Především pokud si dítě příliš nevěří, málo konkrétní motivy mu dodají sebedůvěru.

Motivace: Pro motivaci dětí se využívají publikace o známých i neznámých umělcích, vyprávění, četba nebo poslech hudby.

Filozofie: Hlína se pod dětskýma rukama mění v živou hmotu, která ožívá skrz fantazijní procesy, hmatové vjemy a prostorové vnímání. Není ani tak důležitá podoba hotového výrobku, jako samotný proces tvoření. Prožitkem z formování hmoty se děti zdokonalují v prostorovém vnímání a jsou schopny více ztvárnit svou ideu. Hlína sama o sobě je hmatově velmi příjemná a poskytuje uvolnění všech energií, které se v dětech za celý den nashromáždily. Cílem mého keramického kroužku není přepis reality, spíše uvolněná tvorba na vlně jedinečnosti jedince a svobody projevu, zprostředkování kontaktu s hlínou a hra s ní.

Prosím, nečekejte, že vám domů děti budou nosit dokonalá spořící prasátka, možná se nedočkáte žádného výrobku... ze kterého babička s dědečkem budou mít radost, ale dostane se vám do rukou meteorit spadlý z nekonečného vesmíru dětské fantazie. 

Techniky a náplň: Děti budou hlínu mačkat, krájet, koulet, válet, lepit, vpichovat, hladit, stříhat a všelijak jinak přetvářet a formovat její tvar. Seznámí se i s technikou točení na hrnčířském kruhu, modelování a samozřejmě i glazováním a barvením přírodními pigmenty. Děti si osvojí základy celého procesu práce s hlínou, od zpracování a přípravy, tvořivou činnost a finální úpravy pigmenty, vše v souladu s tvůrčí svobodou dítěte.

Ohlédnutí za činností na kurzech ArteRadky:

https://www.youtube.com/watch?v=Zae-kUtlzDw

https://www.youtube.com/watch?v=9xCiD5arhTY
https://www.youtube.com/watch?v=VckF2FLQj6w

https://www.youtube.com/watch?v=5yi97B1whLk

Výtvarnice: Radka Charapovová

Vzdělání: Vystudovala střední odbornou školu - obor keramika. Jejímu srdci je ale bližší malba a volná tvorba a proto se i její výtvarné kroužky více soustředí na malbu, kresbu a koláže, keramice se věnuje doplňkově pro zpestření. S dětmi pracuje více než 7 let. Na mateřské se začala více soustředit a věnovat výtvarné výchově dětí a pod záštitou Klubu malých dětí Lumek otevřela výtvarný kroužek ArteRadky. Později si rozšířila svou aprobaci o pedagogické minimum pro výuku na ZUŠ.

Kdy

Pondělí: 15.00-16.00             děti 3-6 let výtvarka DoDo, ateliér OBSAZENO
Pondělí 16.30-18.00 děti 8-13 let výtvarka DoDo, ateliér OBSAZENO
Úterý: 14.30-16.00 děti 6-11 let výtvarka DoDo, ateliér OBSAZENO
Úterý: 16.30-18.00 děti 5-10 let
(dospělí po domluvě)
výtvarka s keramikou DoDo, ateliér OBSAZENO
Středa: 16.00-17.30 děti 8-13 let výtvarka DoDo, ateliér OBSAZENO
Čtvrtek: 15.00-16.30 děti 6-15 let výtvarka ZŠ Všenory 5 volných míst
Pátek 15.00-16.00 děti 6-15 let keramika DoDo, ateliér OBSAZENO
Pátek 17.00-19.00 děti 12 let až dospělí výtvarka DoDo, ateliér 5 volných míst

Všechny kurzy ArteRadky budou začínat v týdnu od 1. října 2018!

Cena

1 lekce týdně 60 min 2.300 Kč
(1.800 Kč kurzovné + 500 Kč materiál)
15 lekcí
1 lekce týdně 90 min 2.600 Kč
(2.100 Kč kurzovné + 500 Kč materiál)
15 lekcí
1 lekce keramiky 60 min. 2.600 Kč
(1.800 Kč kurzovné + 800 Kč materiál)
15 lekcí
1 lekce týdně 120 min (starší děti + dospělÍ) 3 000 Kč
(2.500 Kč kurzovné + 500 Kš materiál)
15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

Více fotografií najdete na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Arteradky/760624953950176

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz