FILMOVÁ ŠKOLA 2019/2020

Studium filmových oborů je určeno pro žáky základních škol a studenty středních škol nebo i pro dospělé, kteří se zajímají o film a filmování. Ve školním roce 2019/2020 otevíráme dvě studijní skupiny – jednu pro studenty ve věku 13 - 16 let a druhou pro dospělé zájemce od 17 do 99 let. Obě třídy budou mít maximálně 30 členů, praktická výuka bude probíhat v malých skupinách. 

Jak se přihlásit?

Vyplňte na níže uvedených stránkách elektronickou přihlášku včetně dotazníku. 

https://www.filmovaskola.cz/prihlaska-ke-studiu/

Kdy a kde:

Teoretické vyučování - Školní 600, 252 30 Řevnice (objekt ZŠ Řevnice)

Praktické vyučování - Tyršovo stromořadí 981, 252 30 Řevnice (objekt NH Řevnice)

 

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz