FOTOkroužek

Náplní kurzu je především fotografická tvorba v exteriéru nebo v ateliéru (pro začínající seznámení s fotografickými přístroji a další fototechnikou), fotografické vycházky příp. obrazové reportáže, něco z historie fotografie, fotografická laboratoř, společná diskuze nad snímky, návštěva výstavy. Nově se v letošním roce budeme věnovat fotografování na skutečnou cameru obscuru.

Děti potřebují jakýkoliv funkční fotoaparát (+kabel na přenos snímků) a sešit A4, ve kterém vytváří deník ze svých prací (z každé lekce obdrží 1-2 vytištěné snímky). Děti, které již na kroužek chodily, mohou pokračovat ve svém deníku dál.

K dispozici mají stativ (pro urychlení práce mohou nosit vlastní) a ostatní potřeby jako pozadí, světla, někdy zrcadlovku, a v případě fotografické laboratoře veškeré pomůcky a chemikálie.

Na závěr školního roku uspořádáme výstavu fotografií podle daných možností - ukázka z minulé výstavy viz odkaz nahoře na liště.

Pokud Vás zajímají další informace nebo chcete děti přihlásit, kontaktujte mě, prosím, na tel.: 604 234 224 nebo na email: veronika.kurelova@gmail.com. Děkuji.

Lektor: MgA. Veronika Kurelová

Vzdělání: Narozena v Praze, v současnosti žije v Černošicích. V roce 2005 ukončila studium na FAMU obor fotografie. Vyučovala na PFŠ, působila jako fotografka v pražském Divadle Ungelt, pracovala v obrazové agentuře. Poté, co se stala mámou, se kromě fotografování zabývá také grafikou, tvořením s dětmi (připravuje tvůrčí dílny), pedagogickou činností v oboru fotografie (Jeden strom o.s., vlastní kurzy), baví při keramické a výtvarné tvorbě, těší prací na zahradě a vidí nekonečnou inspiraci v přírodě...

 

Kdy a kde

děti od 8 let úterý 16,30-18,00 DoDo, Infocentrum

Cena

1 lekce týdně 90 minut 2 200 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítko zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).Více zde: https://www.dobrichovickydomek.cz/otazky-a-odpovedi/atletika/

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).Více zde: https://www.dobrichovickydomek.cz/otazky-a-odpovedi/atletika/

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.2. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz