Kouzelná JEHLIČKA

Kouzelná JEHLIČKA - vyšívání pro děti od 4 let. Chcete si vyzkoušet kreativní kroužek, při kterém si děti budou trénovat zručnost, jemnou motoriku i trpělivost? Přijďte se podívat. Děti se naučí pracovat s jehlou (ruční šití, vyšívání) a dle vlastních návrhů budou pomocí různých stehů vytvářet krásné objekty.

  • naučíme se dodržovat bezpečnost při práci s jehlou
  • budeme rozvíjet oordinaci ruky - ruka oko
  • poznáme funkci levé a pravé ruky
  • budeme rozvíjet estetiku při výběru barv - hodí se, nehodí se
  • dodržíme přesnost dle rady a návodu
  • budeme rozvíjet soustředěnost
  • naučíme se zklidnit při činnosti

Lektor: Lucie Koldínská

Lucie KoldínskáVzdělání: bývalá ředitelka MŠ Všenory a učitelka v MŠ Lety, dlouholetá učitelka hudební výchovy a ručních prací v okolních mateřských školách.

 

 

Kdy

Úterý: 16.30-17.30 děti od 4 let DoDo - Společenská místnost

Kurzy budou začínat v úterý 25. září 2018. Nástup možný i v průběhu kroužku.

Cena

1 hodina týdně 60 min.              850 Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Ing. Radka Alexy Ph.D.
Bc. Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz