Kouzelná JEHLIČKA

Kouzelná JEHLIČKA - vyšívání pro děti od 5 let. Chcete si vyzkoušet kreativní kroužek, při kterém si děti budou trénovat zručnost, jemnou motoriku i trpělivost? Přijďte se podívat. Děti se naučí pracovat s jehlou (ruční šití, vyšívání) a dle vlastních návrhů budou pomocí různých stehů vytvářet krásné objekty.

Lektor: Lucie Koldínská

Lucie KoldínskáVzdělání: bývalá ředitelka MŠ Všenory a učitelka v MŠ Lety, dlouholetá učitelka hudební výchovy a ručních prací v okolních mateřských školách.

 

 

Kdy

Úterý:
 
16.30-17.30
 
děti od 5 let
 
DODO- Společenská místnost
 

Kurzy budou začínat v úterý 26. září  2017. Nástup možný i v průběhu kroužku.

Cena

Cena je počítána za půl roku (15 lekcí).

1 hodina týdně 60 min.              850 Kč

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 31.10. daného roku (1.pololetí) a 15.03. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478
Dr. Radka Alexy
Ivana Sedloňová+420 770 105 175
+420 774 412 495
info@dobrichovickydomek.cz