Šití 2019/2020

V kroužku šití se naučíme vše od základů, vybrat vhodný střih, správně střihnout látku, entlovat, stehovat.....až k finálnímu výrobku, který si oblékneme. Začínáme samozřejmě od jednodušších věcí, takže prvním výrobkem bude kabelka (materiál na kabelku je v ceně kroužku, další materiál si děti přinesou či koupí dle domluvy).

Každý bude mít k dispozici šicí stroj, proto je možné přijmout pouze omezený počet zájemců (6 dětí). 

Lektor: Zuzana Valešová

Vzdělání: Vystudovala jsem český jazyk a výtvarnou výchovu a učím na 1. a 2. stupni základní školy ve Všenorech. V minulosti jsem vedla kroužky zaměřené na výtvarnou výchovu, keramiku a vytváření různých vánočních a velikonočních dekorací.

 

 

Kdy

Kroužek probíhá vždy 1x 14 dnů.

Středa: 14.00-15.30 pro 2. stupeň ZŠ ZŠ Všenory

Začátek kurzu bude ve středu 25.9. 2019. Nástup možný i v průběhu kroužku. 
 

Cena

1x 14 dnů 90 min.              1.000 Kč (včetně materiálu na kabelku) 8 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500, při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

lLektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  

 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz