Tvořivá DÍLNIČKA

Ingrid v rámci své práce u televize často připravuje pro ranní programy ukázky různých lidových řemesel, tvoření i vaření a tak své zkušenosti používá při práci s dětmi.

Ve tvořivé dílničce si vyzkoušíte různé tradiční techniky jako je výroba vánočních ozdob ze slámy, advetní věnce, příprava klasických kraslic malovaných voskem, výroba mýdla nebo sole do koupele, vyšívání, šití, základy práce s pilou, vrtačkou, výroba drobných předmětů.....

Lektor: Ingrid Behenská

Pracuje jako pomocná režisérka ve společnosti Česká televize, má 3 již téměř dospělé děti, po mateřské dovolené začala organizovat motivačně-vzdělávací semináře pro maminky chtějící se vrátit zpět do pracovního procesu a po nástupu do zaměstnání u České televize se začala ve svém volném čase věnovat přímo dětem formou různých kreativních kurzů, jezdí pomáhat také dětem do Tibetu v Himalájích.

Kdy a kde

Čtvrtek 16:00-17:30 (18.00) děti 6-12 let Společenská místnost, DoDo

Začátek kurzu ve čtvrtek 19.9.2019.

1 lekce týdně 90 min (někdy déle)                 1.400,- Kč 8 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Lektor: Mgr. Věra Fixová, speciální pedagog  
 
1. FIE standard I, II, III a FIE basic 1, 2 (doc. Pokorná UK), 2. LPAD basic + standard (Learning Propensity Assessment Device) pod vedením lektorů z Bar Ilan University a Feuersteinova institutu (ICELP, Izrael), 3. DAYC (Dynamic Assesment of Young Children) u prof. Tzuriela, Bar Ilan University Izrael (dynamické vyšetření dětí předškolního a mladšího školního věku), 4. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa (prof. Mikulajová PedF UK), 5. Rozumově nadaní žáci s poruchami učení a chování (doc. Portešová DVPP),  6. pravidelná účast na konferencích věnujících se problematice nadaných dětí, ADHD, rané 

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz