Tvořivá DÍLNA

Tvořivá dílnička je velmi zajímavá díky svému pestrému obsahu a práci dětí různými technikami a materiály. Hodinou je budou provázet střídavě 3 kreativní lektorky.

Ingrid Behenská v rámci své práce u televize často připravuje pro ranní programy ukázky různých lidových řemesel, tvoření i vaření a tak své zkušenosti používá při práci s dětmi. Ve tvořivé dílničce si vyzkoušíte s Ingrid  1x za 14 dnů různé tradiční techniky jako je výroba vánočních ozdob ze slámy, adventní věnce, příprava klasických kraslic malovaných voskem, výroba mýdla nebo sole do koupele, batikování, vyšívání, šití, základy práce s pilou, vrtačkou, výrobu drobných předmětů.....

Markéta Sumannová se bude dětem věnovat 1x za měsíc a v některých hodinách využije arteterapii - tvoření spojené s prožitkem. Při malbě si děti vyzkouší různé kombinované techniky, budou mít možnost si vyrobit dekorační předměty, louku, šperk a podobně.

Markéta Vihanová bude s dětmi pracovat také 1x za měsíc.

Lektorka: Ingrid Behenská

Pracuje jako pomocná režisérka ve společnosti Česká televize, má 3 již téměř dospělé děti, po mateřské dovolené začala organizovat motivačně-vzdělávací semináře pro maminky chtějící se vrátit zpět do pracovního procesu a po nástupu do zaměstnání u České televize se začala ve svém volném čase věnovat přímo dětem formou různých kreativních kurzů, jezdí pomáhat také dětem do Tibetu v Himalájích.

 

Lektorka: Markéta Sumannová

Je vystudovaný arteterapeut, kdysi :-) absolvovala mistrovskou školu uměleckého designu, obor hračka, loutka, maska. Také se nějakou dobu zabývala autorským textilním šperkem. Posledních pár let učila VV v ZŠ Vsenory.
 

 

Lektorka: Markéta Vihanová

Kdy a kde

Čtvrtek 15:00-16:30 (18.00) děti 6-12 let ZŠ Všenory

Začátek kurzu ve čtvrtek 19.9.2019.

1 lekce týdně 90 min (někdy déle)                 2.600,- Kč 15 lekcí

Pokud máte zájem o kroužek, vyplňte nejprve přihlášku (najdete ji ke stažení pod záložkou PŘIHLÁŠKA/NÁHRADA) a zašlete nascanovanou/vyfocenou zpět nebo vhoďte do schránky DoDa. Poté bude Vaše dítě do kurzu zapsáno a vy obdržíte do mailu výzvu k platbě.

Platby za kroužky posílejte na účet číslo: 3207676335/5500při platbě uvádějte přidělený variabilní symbol, případně uveďte do poznámky  jméno dítěte a název kroužku.

Splatnost za kroužek je do 15.10. daného roku (1.pololetí) a 28.02. daného roku (2.pololetí). Lze platit také v hotovosti v Infocentru (malý domeček hned vedle Dobřichovického domku).

 

Kontakt

Dobřichovický Domek 5. května 12
252 29 Dobřichovice

GPS: 49°55'35.630"N, 14°16'24.003"E

provozovatel:
Středisko volného času Dobřichovický domek
IČO: 04 626 478

Ing. Radka Alexy Ph.D., ředitelka
Hana Matějková
Bc. Ivana Sedloňová
+420 770 105 175
+420 778 427 108
+420 774 412 495
info@svcdodo.cz